logo LIL

Zmiana funkcjonowania Biura LIL ze względu na sytuację epidemiczną


Informujemy, że w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną, w celu zapewnienia ciągłości działania Lubelskiej Izby Lekarskiej, od 22 października 2020 roku do odwołania następuje zmiana sposobu funkcjonowania Biura LIL.

Biuro Lubelskiej Izby Lekarskiej dla interesantów planujących osobiste stawiennictwo będzie czynne w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00 – 14:00 po uprzednim umówieniu wizyty z odpowiednim działem telefonicznie.

Kasa w tym czasie pozostaje zamknięta. Opłaty za składki prosimy uiszczać w formie przelewu bankowego.

Dokumenty w formie papierowej należy składać wyłącznie poprzez skrzynkę podawczą umieszczoną w budynku siedziby Lubelskiej Izby Lekarskiej przy ul. Chmielnej 4 w Lublinie (parter, przy portierni).

W związku ze zmianą trybu pracy Biura Lubelskiej Izby Lekarskiej zmianie ulega także sposób składania dokumentów po stażu podyplomowym przez Lekarzy i Lekarzy Dentystów. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na stronie

Przyjmowanie wniosków W-2 o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty odbywa się na parterze budynku LIL w formie skrzynki podawczej. Komplet dokumentów należy włożyć w kopertę, zakleić kopertę i złożyć w skrzynce podawczej. Dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane.

Wszelkie informacje, pomoc w składaniu wniosków można uzyskać drogą telefoniczną lub e-mailową:

Dział Rejestru Lekarzy: telefon: 81 536 04 85/81, e-mail: rejestr.lekarzy@oil.lublin.pl

Dział Praktyk Prywatnych:t telefon: 81 536 04 52/53, e-mail: rejestr.praktyk@oil.lublin.pl

Wytyczne dotyczące wizyty w biurze LIL

 • obowiązuje stosowanie środków ochrony osobistej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa,
 • każda z osób przychodzących będzie miała przeprowadzony pomiar temperatury przy wejściu do budynku,
 • na terenie biura Lubelskiej Izby Lekarskiej przebywać może jednocześnie 10 osób (z wyłączeniem pracowników),
 • każda osoba po wejściu do biura bądź delegatury zobowiązana jest do dezynfekcji rąk za pomocą płynu do dezynfekcji dostępnego przy wejściu,
 • osoby załatwiające sprawę/uczestnicy przesłuchań w Kancelarii Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej/w Kancelarii Okręgowego Sądu Lekarskiego zobowiązani są do oczekiwania na obsługę w wyznaczonych strefach, zachowując bezpieczną odległość od siebie,
 • w przypadku stwierdzenia przez pracownika izby u osoby odwiedzającej biuro lub delegaturę symptomów takich jak: podwyższona temperatura , uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu osoba ta może zostać poproszona o natychmiastowe opuszczenie biura bądź delegatury.

Pracownicy Lubelskiej Izby Lekarskiej dostępni będą od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 poprzez kontakt telefoniczny oraz e-mailowy: biuro LIL

Najnowsze wiadomości

Lekarzu i dentysto – masz obowiązek statystyczny!

Komunikat LUW

Wojewódzki Wydział Zdrowia w Lublinie przypomina lekarzom oraz lekarzom dentystom prowadzącym indywidualne i grupowe praktyki lekarskie, o corocznym obowiązku statystycznym. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej podmioty określone w programie badań statystycznych są obowiązane do udzielenia i przekazania prowadzącemu badanie pełnych, zgodnych ze stanem faktycznym, rzetelnych i wyczerpujących danych, zgodnie ze szczegółowym zakresem, w formie, postaci i terminach określonych w tym programie.

Czytaj więcej

Zapisy na szczepienia przeciw COVID-19 dla członków LIL

UWAGA!

Lekarze oraz lekarze dentyści członkowie Lubelskiej Izby Lekarskiej, mogą zgłaszać zapotrzebowanie na szczepienie przeciwko Covid-19 – poprzez wypełnienie formmularza.

W razie pytań, prosimy o kontakt pod numerem:

biuro LIL w Lublinie 81 536 04 51/ 50


Termin zgłoszeń do: 20.01.2021r. godz.15.00

INTER Pracownikom Medycznym w czasie pandemii

TU INTER-ŻYCIE Polska  wprowadza dla przedstawicieli zawodów medycznych dodatkową sumę ubezpieczenia na wypadek śmierci w wyniku COVID- 19 w cenie ubezpieczenia INTER Medyk Life.

https://interpolska.pl/pracownikom-medycznym/

Czytaj więcej

Kursy instruktażowe jak leczyć chorych z COVID-19 w warunkach OIT

NIL

Trwająca pandemia COVID‑19 oraz związana z nią sytuacja pracowników ochrony zdrowia skłoniła nas do podjęcia działań na rzecz wsparcia naszych Koleżanek i Kolegów walczących z wirusem na pierwszej linii frontu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przygotowaliśmy dwa krótkie filmy dotyczące inwazyjnej wentylacji mechanicznej płuc pacjentów z ARDS w przebiegu COVID‑19. Partnerem merytorycznym projektu jest Polski Instytut Evidence Based Medicine (PIEBM).

Czytaj więcej

Bezpłatne szczepienia przeciw grypie dla lekarzy

Lekarze oraz lekarze dentyści, członkowie Lubelskiej Izby Lekarskiej, mogą być nieodpłatnie zaszczepieni przeciw grypie w placówkach medycznych. Liczba szczepionek jest ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń).

Zgłoszenie na szczepienie przyjmowane jest poprzez wypełnienie formularza (kliknij tutaj)

Weryfikacja złożonego wniosku (kliknij tutaj)

W razie pytań, prosimy o kontakt pod numerem:

biuro LIL w Lublinie 81 536 04 51/ 50

biuro delegatury LIL w Białej Podlaskiej 83 344 28 87 lub 605 502 710

biuro delegatury LIL w Chełmie 605 502 280

biuro delegatury LIL w Zamościu 509 553 937

Czytaj więcej

Ubezpieczenia OC lekarzy w roku 2021

Pamiętajmy o ubezpieczeniu OC na 2021 rok

Informujemy, że jest już dostępna możliwość ubezpieczenia OC dla lekarzy i lekarzy dentystów.

Więcej informacji oraz formularz ubezpieczenia

dostępne są po kliknięciu tutaj.

Koszty ubezpieczenia mogą być częściowo

zrefundowane przez LIL:

więcej informacji można uzyskać klikając tutaj.

MZ: Dokumentacja medyczna jeszcze nie musi mieć formy elektronicznej

MZ

Ustawodawca, jako podstawową formę prowadzenia dokumentacji medycznej wskazał postać elektroniczną. Stanowi o tym § 1 ust. 2 ww. rozporządzenia, zgodnie z którym dokumentacja może być prowadzona w postaci papierowej, jeżeli przepis rozporządzenia tak stanowi lub warunki organizacyjno-techniczne uniemożliwiają prowadzenie dokumentacji w postaci elektronicznej. Przy czym przez brak warunków organizacyjno-technicznych należy rozumieć zarówno stały brak rozwiązań informatycznych, jak i czasową niemożność prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej np. wskutek awarii systemu teleinformatycznego, w którym prowadzona jest dokumentacja, czy sprzętu.

Czytaj więcej

Szczepienie medyków na COVID–19

Zgłoszenia przyjmowanie są do 14 stycznia 2021 r.

Aktualizacja 29.12.2020 r.  Szczepienie personelu medycznego – zapisy przedłużone do 14 stycznia
Aktualizacja 22.12.2020 r.  Do 28 grudnia 2020 r. szpitale węzłowe zbierają dane personelu medycznego i niemedycznego, który zostanie zaszczepiony przeciw COVID-19 w tzw. etapie "0". Wypełnij formularz on-line i zgłoś swoich pracowników na szczepienie. (komunikat)
Aktualizacja 18.12.2020 r.: Wytyczne dla szpitali niewęzłowych (.pdf)
Aktualizacja 18.12.2020 r.: Wytyczne dla szpitali węzłowych (.pdf)
Aktualizacja 18.12.2020 r.: SZCZEPIENIA SEKTOR OCHRONY ZDROWIA (.pdf)
Aktualizacja
: link do artykułu Ministerstwa zdrowia

Ministerstwo Zdrowia informuje, że pierwsze dawki szczepionek przeciwko COVID- 19 będą przeznaczone dla osób, które są najbardziej narażone na zakażenie (tzw. etap 0 szczepień – również dla lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących indywidualną praktykę lekarską). Lekarze oraz lekarze dentyści zainteresowani wykonaniem szczepienia mogą zgłaszać się do tzw. szpitali węzłowych w celu zrealizowania szczepienia (lista punków wraz z numerem kontaktowym załączamy poniżej):

Lista szpitali węzłowych- woj. lubleskie

Czytaj więcej

Startuje inicjatywa „Nauka przeciw pandemii” na rzecz dostarczenia rzetelnej informacji nt. szczepień przeciw COVID-19

Dezinformacja, panujący strach i krążące mity są szeroko obecne w dyskusji na temat potencjalnych szczepionek przeciw COVID-19.  

Środowisko naukowe, okazując swoją solidarność i pokazując wielkie zrozumienie dla potrzeby osiągnięcia odpowiedniego poziomu wyszczepialności ogółu społeczeństwa jako jedynej, skutecznej metody na zatrzymanie pandemii, połączyło siły i zjednoczyło się w ramach inicjatywy prof. Andrzeja M. Fala „Nauka przeciw pandemii" i przygotowało białą księgę pod tytułem „Szczepienia przeciw COVID-19. Innowacyjne technologie i efektywność" będącą kompendium wiedzy o szczepieniach, technologii i ich zasadności w walce z pandemią.  

Publikację można pobrać ze strony www.naukaprzeciwpandemii.pl. 

Załączniki:

Startuje inicjatywa „Nauka przeciw pandemii” na rzecz dostarczenia rzetelnej informacji dotyczącej szczepień przeciw COVID-19, bezpieczeństwa i stosowanych technologii (.pdf)

Biała księga pt. „Szczepienia przeciw COVID-19. Innowacyjnetechnologie i efektywność” – streszczenie (.pdf)

Czytaj więcej

Komunikat Zespołu ds. EDM Prezydium NRL w sprawie prowadzenie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej

Do Naczelnej Rady Lekarskiej napływają liczne pytania, czy od dnia 1 stycznia 2021 r. konieczne jest prowadzenie w każdym podmiocie wykonującym działalność leczniczą dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej.

Czytaj więcej

Pakiety ochronne

Uprzejmie informujemy, że lekarze i lekarze dentyści skierowani przez wojewodę do pracy przy zwalczaniu COVID-19 mogą, w razie potrzeby, zostać zaopatrzeni przez Lubelską Izbę Lekarska w tzw., po który można się zgłosić do siedziby Lubelskiej Izby Lekarskiej w Lublinie przy ul. Chmielnej 4 oraz do biur Delegatur LIL w Białej Podlaskiej ul. Warszawska 14 w Chełmie ul. Ceramiczna 1 w Zamościu ul. Partyzantów 3

 • 2x FFP3
 • 2 x FFP2
 • 4 x maseczka chirurgiczna
 • 4 x ochraniacze na buty
 • 4 x plastikowy stuptut (para)
 • 20 x rękawiczki jednorazowe lateksowe cienkie
 • 2 x kombinezon
 • 5 x grubsze rękawice zewnętrzne lateksowe (para)
 • 5 x grubsze rękawice wewnętrzne nitrylowe (para)
 • 1 przyłbica
 • 1 gogle
 • 1l płynu dezynfekcyjnego
 • 1 opakowanie chusteczek dezynfekcyjnych (do gogli i przyłbicy oraz butów)

Czytaj więcej

Testy na Covid 19 dla personelu medycznego w CM Luxmed

Covid-19

Pacjentom, którzy na etapie rezerwacji zadeklarują wykonywanie zawodu medycznego, gwarantujemy wybór terminów badania jeszcze tego samego dnia. Przy rezerwacji w tym trybie wymagane jest podanie nr prawa wykonywania zawodu. Wyniki badań dostępne są tego samego dnia.

Czytaj więcej

#LeczymyMimoWszystko

Porozumienia Organizacji Lekarskich

W związku z narastającymi od lat zaniedbaniami w ochronie zdrowia, które uwypukliła pandemia koronawirusa SARS-CoV-2, największe organizacje lekarskie postanowiły wspólnie zabrać głos w ramach Porozumienia Organizacji Lekarskich (POL), które tworzą: Naczelna Izba Lekarska, Federacja Porozumienie Zielonogórskie, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, Porozumienie Rezydentów, Porozumienie Chirurgów SKALPEL. Podczas wspólnej konferencji prasowej, w środę 9 grudnia w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie przedstawiciele Porozumienia Organizacji Lekarskich zaprezentowali tzw. Dziewiątkę POL-u.

Czytaj więcej

Zawody medyczne apelują o niepodpisywanie ustawy o kadrach

NIL

Zawarte w ustawie rozwiązania nie gwarantują rzeczywistej weryfikacji kwalifikacji osób dopuszczanych do wykonywania zawodów medycznych, aktualności posiadanej przez nich wiedzy medycznej ani nawet ich zdolności do komunikowania się z pacjentem w języku polskim. Tak szerokie i niekontrolowane otwarcie systemu ochrony zdrowia na osoby, które wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe zdobyły w krajach, w których systemy kształcenia w zawodach medycznych są istotnie różne od standardów przyjętych na obszarze Unii Europejskiej nie znajduje uzasadnienia nawet w trwającym obecnie stanie epidemii.

Czytaj więcej

Koniec z marchewką, zaczął się kij

Prezes LIL

W ciągu 2 tygodni powstały dwie propozycje ustaw, pozwalających każdemu zostać lekarzem lub pielęgniarką w Polsce. Jedynym warunkiem jest pochodzenie spoza Unii Europejskiej. Pierwsza powstała w jakimś dziwnym nowym ministerstwie od techniki i cyfryzacji, druga pod przywództwem posła Latosa (lekarza). Następnie pod wpływem różnych działań Komisja Zdrowia Sejmu 26 listopada (również pod przywództwem wymienionego) odrzuciła te ułatwienia, a następnie 27 odrzuciła odrzucone i wróciła do pierwotnych treści. A należy pamiętać, że jest nieopublikowana ustawa podpisana przez prezydenta. A więc ci, którzy leczą chorych zakażonych niech zapomną o nagrodach, mają leczyć i tyle.

Czytaj więcej

Program dostępu do obiektów sportowych na terenie kraju dla członków LIL

Komisja Rekreacji i Sportu Lubelskiej Izby Lekarskiej współfinansuje program dostępu do obiektów sportowych na terenie kraju dla członków LIL, na podstawie kart wystawianych przez Benefit Systems.

Czytaj więcej

Najnowsze ogłoszenia

Dam pracę

Praca dla lekarza przy kwalifikacji do szczepień

Abramów

Dam pracę

Lekarz POZ

Przychodnia "BAMED" Lublin ul. Piłsudskiego 17

Dam pracę

LEKARZ STOMATOLOG ORAZ ORTODONTA

Wyspecjalizowana klinika stomatologiczna poszukuje lekarza stomatologa chcącego poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu nowoczesnej stomatologii

Dam pracę

Lekarz stomatolog

Medenti Sp. z o.o. 23-400 Biłgoraj, ul. Armii Krajowej 8

Dam pracę

Lekarz POZ

NZOZ Liszno k/Rejowca Fabrycznego

Dam pracę

Lekarz

Przychodnia Specjalistyczna "CenterMed Lublin" ul. Weteranów 46 Lublin

Przypominamy: Lekarze, którzy zamierzają wykonywać zawód w ramach działalności gospodarczej (wszelkie formy praktyki zawodowej), muszą przed rozpoczęciem działalności, uzyskać wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Izbę Lekarską.