logo LIL

Praca Biura Lubelskiej Izby Lekarskiej


Biuro Lubelskiej Izby Lekarskiej dla interesantów planujących osobiste stawiennictwo jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 15:00.

Kasa jest czynna w godzinach pracy biura LIL - jednocześnie zachęcamy do wnoszenia opłat za składki w formie przelewu bankowego.

Numer indywidualnego rachunku do wpłat można sprawdzić tutaj

Wytyczne dotyczące wizyty w biurze LIL

  • obowiązuje stosowanie środków ochrony osobistej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa,
  • każda z osób przychodzących będzie miała przeprowadzony pomiar temperatury przy wejściu do budynku,
  • na terenie biura Lubelskiej Izby Lekarskiej przebywać może jednocześnie 10 osób (z wyłączeniem pracowników),
  • każda osoba po wejściu do biura bądź delegatury zobowiązana jest do dezynfekcji rąk za pomocą płynu do dezynfekcji dostępnego przy wejściu,
  • osoby załatwiające sprawę/uczestnicy przesłuchań w Kancelarii Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej/w Kancelarii Okręgowego Sądu Lekarskiego zobowiązani są do oczekiwania na obsługę w wyznaczonych strefach, zachowując bezpieczną odległość od siebie,
  • w przypadku stwierdzenia przez pracownika izby u osoby odwiedzającej biuro lub delegaturę symptomów takich jak: podwyższona temperatura , uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu osoba ta może zostać poproszona o natychmiastowe opuszczenie biura bądź delegatury.

Pracownicy Lubelskiej Izby Lekarskiej dostępni będą od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 poprzez kontakt telefoniczny oraz e-mailowy: biuro LIL


Szczepienie przeciw SARS-CoV-2 - informacje

Kliknij tutaj, aby wyświetlić informcję

Informacje dotyczące dostępu do portalu Wolters Kluwer

Każdy aktywny członek LIL posiada dostęp do portalu Wolters Kluwer po dokonaniu rejestracji poprzez e-mail.

Więcej informacji

Najnowsze wiadomości

Dyplomy i w… drogę

Uniwersytet Medyczny, Lubelska Izba Lekarska

W niedzielę 19 września odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów 295 absolwentom Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego. Lubelski samorząd lekarski honoruje absolwentów, którzy otrzymali celujące oceny na dyplomie. Najlepszym absolwentom dyplomy i upominki wręczał prezes LIL Leszek Buk, a także sekretarz ORL Monika Bojarska-Łoś i zastępca prezesa ORL Grzegorz Pietras.

Czytaj więcej

Kandydaci na Medal – mile widziani

Medal Lubelskiej Izby Lekarskiej

Zapraszamy członków Lubelskiej Izby Lekarskiej do zgłaszania kandydatur osób, które Państwa zdaniem zasługują na odznaczenie Medalem Lubelskiej Izby Lekarskiej. 

Medal Lubelskiej Izby Lekarskiej jest przyznawany lekarzom, a także osobom spoza społeczności lekarskiej, działającym w sferze zawodowej, społecznej i prywatnej dla dobra ogólnego i dobra stanu lekarskiego.

Czytaj więcej

Apel z prośbą o pomoc dla Stasia

Nazywam się Marcin Szklanny i razem z żoną Katarzyną jesteśmy lekarzami rezydentami w Wojewódzkim Szpitalu Publicznym im. Jana Pawła II w Zamościu. Nasz syn Stanisław urodził się 24.06.2021 ze złożoną wadą serca, która pozostawała w obserwacji i oczekiwaniu na odpowiedni moment do wykonania zabiegu. Niestety, jego stan pogorszył się na tyle szybko, że trafił do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, gdzie pozostaje do dzisiaj. 

Zbiórka charytatywna dla Stasia Szklannego

Po konsylium kardiochirurgicznym został zdyskwalifikowany z leczenia operacyjnego w Polsce - zaproponowane zostało jedynie leczenie paliatywne. Nie poddając się, konsultowaliśmy przypadek naszego syna z Boston Children’s Hospital, z prof. Pedro Del Nido, światowym liderem w operacyjnym leczeniu wady serca Stasia. Zakwalifikował on nas do pilnej operacji naprawczej w swoim ośrodku. Cena operacji i transportu niestety jest ponad nasze możliwości - dlatego założyliśmy zbiórkę funduszy na ten cel w fundacji Siepomaga.

LINK DO ZBIÓRKI: https://www.siepomaga.pl/sercestasia

Czytaj więcej

Odbiór dokumentów na staż podyplomowy dla lekarzy i lekarzy dentystów

Odbiór dokumentu „Prawo Wykonywania Zawodu”   w celu odbycia stażu podyplomowego  rozpocznie  się od dnia 20 września 2021r. w godz. 9.30 – 14.00 w siedzibie Lubelskiej Izby Lekarskiej ul. Chmielna 4 w Lublinie  ( Sala Konferencyjna - Parter).

Ze względu na obostrzenia oraz konieczność utrzymania dystansu społecznego  odbiór dokumentów będzie się odbywał w następującym porządku alfabetycznym:

20 września – zapraszamy lekarzy/ lekarzy dentystów, których nazwiska zaczynają się od A-E

21 września -  zapraszamy lekarzy/ lekarzy dentystów, których nazwiska zaczynają się od F-K

22 września - zapraszamy lekarzy/ lekarzy dentystów, których nazwiska zaczynają się od L-M

23 września - zapraszamy lekarzy/ lekarzy dentystów, których nazwiska zaczynają się od N-R

24  września zapraszamy lekarzy/ lekarzy dentystów, których nazwiska zaczynają się od  S- Z

 

Zgłaszając się będzie można złożyć do akt odpisy dyplomów  z suplementem oraz  inne brakujące dokumenty.

Lekarze, którzy z  przyczyn losowych nie mogą odebrać prawa w wyznaczonym  terminie prosimy o kontakt pod numerem telefonu – 815360485/81 lub na adres mailowy: rejestr.lekarzy@oil.lublin.pl

Przypominamy o obowiązku założenia maseczki i dezynfekcji rąk

Czytaj więcej

Stomatologiczne konferencje naukowe

OIL w Warszawie

KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA STOMATOLOGII GERIATRYCZNEJ
25.09.21 r.

KONFERENCJA ROLA LEKARZA DENTYSTY W PROFILAKTYCE I WCZESNYM WYKRYWANIU NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI ORAZ OPIECE STOMATOLOGICZNEJ NAD PACJENTEM ONKOLOGICZNYM PRZED, W TRAKCIE I PO LECZENIU PRZECIWNOWOTWOROWYM
9.10.21 r. (cz. 1) i 16.10.21 r. (cz. 2)

Czytaj więcej

Powołanie Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego

Szanowni Państwo,

w dniu dzisiejszym 2 sierpnia 2021 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów zawodów medycznych oraz związków zawodowych zrzeszonych w branży ochrony zdrowia.

Zgodnie z deklaracją wspólnego zaangażowania w działania mające na celu poprawę warunków pracy i wynagrodzeń pracowników systemu ochrony zdrowia oraz konieczności uświadomienia społeczeństwa o złej sytuacji w jakiej znajduje się polska ochrona zdrowia i kto za ten stan faktycznie odpowiada, powołano Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy.

Skład Komitetu oraz listę jego postulatów znajdą Państwo na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej: https://nil.org.pl/aktualnosci/5562-wielki-protest-pracownikow-ochrony-zdrowia.

Po spotkaniu odbyła się konferencja prasowa, podczas której zapowiedziano Wielki Protest Pracowników Ochrony Zdrowia. Ma się on odbyć 11 września o godz. 12:00 w Warszawie. Więcej informacji wkrótce.

Z wyrazami szacunku,

Dział Mediów i Komunikacji NIL

Czytaj więcej

Konferencja naukowo-szkoleniowa online pt.: „Odpowiedzialność cywilna w medycynie”

21 maja br. odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa online pt.: „Odpowiedzialność cywilna w medycynie”. Konferencja została zorganizowana przy współudziale Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie.

Czytaj więcej

Wykaz rejonów wyborczych

Zgodnie z uchwałą nr 16/08/2021 0kręgowej Komisji Wyborczej Lubelskiej lzby Lekarskiej z dnia 5 maja 2021 r. Lubelska Izba Lekarska publikuje listy członków w rejonach wyborczych.

Czytaj więcej

Zapis transmisji video z wręczenia Medali Lubelskiej Izby Lekarskiej oraz Dyplomu Laur Medyczny

oświadczenie uwzględniające postanowienia aktualnie uchwalonej ustawy zmieniającej treść art. 47 ust. 3

Na prośbę Koleżanek i Kolegów lekarzy i lekarzy dentystów, członków LIL publikujemy oświadczenie uwzględniające postanowienia aktualnie uchwalonej ustawy zmieniającej treść art. 47 ust. 3 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Oświadczenie dotyczy przesłanek wyłączających możliwość pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii. Po wypełnieniu oświadczenia oraz klauzuli RODO prosimy o dosłanie do siedziby Lubelskiej Izby Lekarskiej.

Formularz do pobrania

Program dostępu do obiektów sportowych na terenie kraju dla członków LIL

Komisja Rekreacji i Sportu Lubelskiej Izby Lekarskiej współfinansuje program dostępu do obiektów sportowych na terenie kraju dla członków LIL, na podstawie kart wystawianych przez Benefit Systems.

Czytaj więcej

Bezpłatna pomoc prawna


Wszystkie odnośniki do ofert pomocy prawnej znajdują się poniżej:

Najnowsze ogłoszenia

Dam pracę

Stomatolog

NZOZ ESCULAP Puławy ul. Partyzantów 43

Dam pracę

Lekarz neurolog

NZOZ ESCULAP Puławy ul. Partyzantów 43

Dam pracę

Lekarz stomatologii zachowawczej, ortodonta, periodontolog

Wielospecjalistyczna, prężnie rozwijająca się klinika stomatologii poszukuje do współpracy lekarza stomatologii zachowawczej, ortodontę oraz periodontologa.

Szukam pracy

Stomatolog endodonta

Dam pracę

Lekarz w poradni POZ

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie Al. Kraśnicka 100 20-718 Lublin

Szukam pracy

Poradnia diabetologiczna

Lublin i okolice

Przypominamy: Lekarze, którzy zamierzają wykonywać zawód w ramach działalności gospodarczej (wszelkie formy praktyki zawodowej), muszą przed rozpoczęciem działalności, uzyskać wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Izbę Lekarską.