logo LIL

Od 1 lipca 2020 r. biuro Lubelskiej Izby Lekarskiej czynne jest w godzinach:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek 8:00 : 15:00
wtorek 8:00 : 16:00

Jednocześnie informujemy, że w związku z obowiązującym w Polsce stanem epidemii związanym z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 osoby odwiedzające biuro bądź delegaturę Lubelskiej Izby Lekarskiej będą obsługiwane z zachowaniem poniższych zasad sanitarnych:

  • obowiązuje stosowanie środków ochrony osobistej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa,
  • każda z osób przychodzących będzie miała przeprowadzony pomiar temperatury przy wejściu do budynku,
  • na terenie biura Lubelskiej Izby Lekarskiej przebywać może jednocześnie 10 osób (z wyłączeniem pracowników),
  • każda osoba po wejściu do biura bądź delegatury zobowiązana jest do dezynfekcji rąk za pomocą płynu do dezynfekcji dostępnego przy wejściu,
  • osoby załatwiające sprawę/uczestnicy przesłuchań w Kancelarii Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej/w Kancelarii Okręgowego Sądu Lekarskiego zobowiązani są do oczekiwania na obsługę w wyznaczonych strefach, zachowując bezpieczną odległość od siebie,
  • w przypadku stwierdzenia przez pracownika izby u osoby odwiedzającej biuro lub delegaturę symptomów takich jak: podwyższona temperatura , uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu osoba ta może zostać poproszona o natychmiastowe opuszczenie biura bądź delegatury.

Ponadto, w dalszym ciągu sprawy można załatwiać telefonicznie oraz mailowo, do czego gorąco zachęcamy.

Uwaga Absolwenci Uniwersytetu Medycznego!!!

Prawo wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego

Wniosek W-1 o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego można składać osobiście w siedzibie Lubelskiej Izby Lekarskiej w Lublinie ul. Chmielna 4 – Sala Konferencyjna (Parter), w siedzibach delegatur w Chełmie, Białej Podlaskiej i Zamościu kontakt dostępny na stronie: https://nowa.oil.lublin.pl lub drogą korespondencyjną.

Termin składania wniosków do 31 sierpnia 2020r. Przyjmowanie interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 13.00.

Kontakt do Działu Rejestru Lekarzy pod numerem telefonu 81 536 04 85/81 lub na adres mailowy: rejestr.lekarzy@oil.lublin.pl

Wykaz niezbędnych dokumentów wraz z drukami wniosków oraz oświadczeń do pobrania znajdują się na stronie https://nowa.oil.lublin.pl/pages/pwz Załatwianie Spraw- Prawo Wykonywania Zawodu – Opis Procedur

System Monitorowania Kształcenia

Potwierdzanie tożsamości w SMK na podstawie zaświadczenia z dziekanatu i dowodu osobistego odbywać się będzie codziennie w godzinach 10.00 -13.00 w siedzibie Lubelskiej Izby Lekarskiej, ul. Chmielna 4, sala konferencyjna (parter).

Przypominamy: Lekarze, którzy zamierzają wykonywać zawód w ramach działalności gospodarczej (wszelkie formy praktyki zawodowej), muszą przed rozpoczęciem działalności, uzyskać wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Izbę Lekarską.

Najnowsze wiadomości

Odpowiedź z Kancelarii Prezydenta RP
– dot. zmiany w art. 37a kk

Prezydent RP, NRL

Z odpowiedzi otrzymanej od Szefa Kancelarii Prezydenta RP wynika, że zmiana w art. 37a kodeksu karnego nie zwiększa zagrożenia karnego za nieumyślne spowodowanie śmierci (art. 155 kodeksu karnego), spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 156 kodeksu karnego) ani za narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 160 kodeksu karnego).

Czytaj więcej

Stażyści uczą się w domu

LIL, e-learning

Komisja Kształcenia Medycznego w Lubelskiej Izbie Lekarskiej prowadzi kursy dla stażystów (lekarzy i lekarzy dentystów) metodą e‑learningu.

Czytaj więcej

Informacja po spotkaniu w Ministerstwie Sprawiedliwości

NIL, MS, art. 37a
W dniu 2 lipca 2020 r. odbyło się spotkanie wiceprezesa NRL Krzysztofa Madeja z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości. Miało ono charakter konsultacyjny.

Czytaj więcej

Komunikat ws. części ustnej Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych w sesji wiosennej 2020 r.

MZ

Projekt ustawy (UD 100) przewiduje, że minister właściwy do spraw zdrowia może, w trakcie sesji egzaminacyjnej, podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia egzaminu testowego albo ustnego PES w danej dziedzinie w tej sesji z zachowaniem wyłącznie jednej z form egzaminu PES. Minister Zdrowia informuje, że po wejściu w życie wyżej wspomnianej ustawy zamierza skorzystać z uprawnienia do odstąpienia od przeprowadzenia egzaminu ustnego PES.

Czytaj więcej

Pismo do Ministra Zdrowia ws. zmiany przepisu art. 37a kodeksu karnego

NRL

W imieniu Prezesa NRL Andrzeja Matyi zostało przekazane pismo do Ministra Zdrowia ws. zmiany przepisu art. 37a kodeksu karnego dokonanej tzw. tarczą antykryzysową 4.0, z prośbą o zapoznanie się.

Link do pisma: pismo_NRL_ZRP_0212_785_2020.pdf

PNRL i Prezesi ORL wspólnie o tarczy antykryzysowej 4.0

NRL

Komunikat Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich w sprawie podpisanej przez Prezydenta RP ustawy o tzw. tarczy antykryzysowej 4.0. Podpisana ustawa wśród wielu zmian i przepisów dotyczących epidemii nowelizuje również przepis art. 37a Kodeksu Karnego.

Czytaj więcej

Lekarskie specjalizacje tylko z rekomendacjami ze szpitali

Prawo.pl

Młody medyk, który zechce się dostać na specjalizację będzie musiał mieć list intencyjny wystawiony przez szpital. Rezydenci alarmują, że to ograniczy dostępność do specjalizacji i umożliwi robienie ich tylko osobom posiadającym koneksje rodzinne w placówkach wystawiających takie rekomendacje.

Czytaj więcej

Informujemy ze przyjmujemy  zgłoszenia  do ubezpieczenia grupowego dla członków LIL  dot. zakażenia COVID

Kontakt: covid@lewczuk.biz

OFERTA

Tarcza antykryzysowa dla lekarzy i lekarzy dentystów

Tarcza Antykryzysowa

Czytaj więcej

Badanie dot. zdrowia i bezpieczeństwa pracowników służby zdrowia podczas epidemii COVID-19

WHO, MZ, NIL

Biuro krajowe WHO w Polsce zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety online dot. zdrowia i bezpieczeństwa pracowników służby zdrowia podczas epidemii COVID-19.

Czytaj więcej

E-skierowania a kody resortowe

MZ

W przypadku, gdy e-skierowanie wystawione jest do komórki organizacyjnej (np. poradni) oznaczonej odpowiednim kodem resortowym (część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych - 4-znakowy kod), a nazwa tej komórki nie zgadza się z nazwą zawartą w ww. rozporządzeniu w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania, należy takie skierowanie przyjąć na podstawie prawidłowego kodu resortowego wskazanego w e-skierowaniu.

Czytaj więcej

Stypendia NRL – wznowiony nabór

NRL

Wznowiono nabór wniosków w ramach Funduszu Stypendialnego NRL. Wnioski można składać do końca sierpnia 2020 r.

Czytaj więcej

Umowy rezydenckie – podwyżki wynagrodzeń

MZ

Informujemy, że w dniu 1 lipca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury - Dz. U. poz. 1134. 

Czytaj więcej

Wyższa wycena za wystawienie
e-skierowania

NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia będzie premiował finansowo te placówki POZ i AOS, które będą odchodziły od skierowań wystawianych w formie papierowej na rzecz e-skierowań.

Czytaj więcej

Bezpłatna pomoc prawna

dla lekarzy i lekarzy dentystów

Wszystkie odnośniki do ofert pomocy prawnej znajdują się poniżej:

OIRP Lublin

OIL #959

OIL #964

adwokatura.pl

Czytaj więcej

Prof. Wojciech Załuska nowym rektorem Uniwersytetu Medycznego

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Uczelniana Komisja Wyborcza poinformowała, że w kadencji 2020‑2024 rektorem Uniwersytetu Medycznego w Lublinie będzie prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska.

Czytaj więcej

Samorząd lekarski sprzeciwia się zmianom w Kodeksie karnym

NRL

Pismo Prezesa NRL do Prezydenta RP o pilne podjęcie wszelkich możliwych działań celem wstrzymania wejścia w życie nowelizacji art. 37a Kodeksu karnego, który jest kolejną próbą ukrytego zaostrzenia odpowiedzialności karnej lekarzy i lekarzy dentystów za tzw. błędy medyczne.

Czytaj więcej

Lipiec 2020

P W Ś C P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Najnowsze ogłoszenia

Dam pracę

Lekarz stomatolog endodonta

Lublin

Dam pracę

lekarz

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim

Dam pracę

Lekarz w transporcie medycznym praca dodatkowa

20-066 Lublin, Północna 22A

Dam pracę

Stomatolog, ortodonta

Beauty Dental Clinic, Lublin

Dam pracę

lekarz

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o. o., ul. Peowiaków 1, 22-400 Zamość

Dam pracę

lekarz

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o. o., ul. Peowiaków 1, 22-400 Zamość