logo LIL


Praca Biura Lubelskiej Izby Lekarskiej


Biuro Lubelskiej Izby Lekarskiej dla interesantów planujących osobiste stawiennictwo jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 15:00.

Kasa jest czynna w godzinach pracy biura LIL - jednocześnie zachęcamy do wnoszenia opłat za składki w formie przelewu bankowego.

Numer indywidualnego rachunku do wpłat można sprawdzić tutaj

Wytyczne dotyczące wizyty w biurze LIL

  • obowiązuje stosowanie środków ochrony osobistej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa,
  • każda z osób przychodzących będzie miała przeprowadzony pomiar temperatury przy wejściu do budynku,
  • na terenie biura Lubelskiej Izby Lekarskiej przebywać może jednocześnie 10 osób (z wyłączeniem pracowników),
  • każda osoba po wejściu do biura bądź delegatury zobowiązana jest do dezynfekcji rąk za pomocą płynu do dezynfekcji dostępnego przy wejściu,
  • osoby załatwiające sprawę/uczestnicy przesłuchań w Kancelarii Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej/w Kancelarii Okręgowego Sądu Lekarskiego zobowiązani są do oczekiwania na obsługę w wyznaczonych strefach, zachowując bezpieczną odległość od siebie,
  • w przypadku stwierdzenia przez pracownika izby u osoby odwiedzającej biuro lub delegaturę symptomów takich jak: podwyższona temperatura , uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu osoba ta może zostać poproszona o natychmiastowe opuszczenie biura bądź delegatury.

Pracownicy Lubelskiej Izby Lekarskiej dostępni będą od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 poprzez kontakt telefoniczny oraz e-mailowy: biuro LIL


Szczepienie przeciw SARS-CoV-2 - informacje

Kliknij tutaj, aby wyświetlić informcję

Informacje dotyczące dostępu do portalu Wolters Kluwer

Każdy aktywny członek LIL posiada dostęp do portalu Wolters Kluwer po dokonaniu rejestracji poprzez e-mail.

Więcej informacji

Najnowsze wiadomości

Dyplomy wręczone

LIL, Uniwersytet Medyczny

Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom kierunku lekarsko‑dentystycznego, którzy ukończyli studia na Uniwersytecie Medycznym w 2020 roku, odbyła się 15 stycznia 2022 roku. Lubelska Izba Lekarska uhonorowała wyróżniających się absolwentów.

Czytaj więcej

W LIL o „Polskim Ładzie”

LIL, Polski Ład

Bezpłatne konsultacje z Moniką Markisz – radcą podatkowym na temat interpretacji przepisów Polskiego Ładu, były prowadzone w Lubelskiej Izbie Lekarskiej przed dwa dni: 11 i 14 stycznia br. 

Czytaj więcej

„Polski Ład” – termin zmiany formy opodatkowania

Polski Ład

W związku z wejściem w życie zmian prawa podatkowego prosimy pamiętać o zachowaniu terminów wyboru formy opodatkowania na 2022 rok. Podatnik, który dotychczas (w 2021 roku) rozliczał podatek w formie tzw. „karty podatkowej”, a w 2022 roku musi (lub chce) zrezygnować z tej formy opodatkowania, powinien do 20 stycznia 2022 roku złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenie o wyborze innej formy opodatkowania na 2022 rok (np. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych).

Czytaj więcej

Zarządzanie talentami w podmiotach leczniczych - badanie opinii personelu medycznego

ankieta badawcza

Zapraszamy do udziału w ankiecie w ramach pracy doktorskiej mgr Wioletty Pomaranik pt. „Zarządzanie talentami w publicznych podmiotach leczniczych w Polsce” realizowanej na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej.
Celem badań jest poznanie opinii pracowników na temat stosowanych praktyk z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w podmiotach leczniczych.
https://forms.office.com/r/YjvzqKMUZp
Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki zostaną wykorzystane w sposób zbiorczy wyłącznie na potrzeby przygotowania pracy doktorskiej.

Czytaj więcej

Obwieszczenie OKW z 20 grudnia 2021 r.

OBWIESZCZENIE
Okręgowej komisji Wyborczej Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 20 grudnia 2021 r.
o wynikach wyborów Delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy IX kadencji
Na podstawie uchwały nr. 25/08/2021 0kręgowej Komisji Wyborczej Lubelskiej lzby Lekarskiej z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie potwierdzenia, ogłoszenia i publikacji wyników wyborów Delegatów na
Okręgowy Zjazd Lekarzy ogłasza się listę Delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy IX kadencji

Link do pliku PDF

Czytaj więcej

Polski Ład dla lekarzy - niejasne plusy, oczywiste minusy

NIL

Naczelna Izba Lekarska udostępniła do pobrania poradnik:

Polski Ład - poradnik podatkowy dla lekarzy i lekarzy dentystów (pdf)

Czytaj więcej

Żeby zrozumieć Polski Ład

Komisja Kształcenia Medycznego LIL

Polski Ład dla Lekarzy to tytuł kursu on‑line, który dla lekarzy LIL odbył się 17 grudnia 2021 r. W 2022 i w 2023 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy, dotyczące bezpośrednio lekarzy. Wysokość obciążeń publicznoprawnych ponoszonych przez lekarzy (podatek dochodowy, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne) ulegnie zmianie.

Czytaj więcej

Jubileusze dwa – nie byle jakie

Komisja Kultury LIL

18 grudnia 2021 r. w Galerii Sztuki Nieprofesjonalnej „U lekarzy” odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom X Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego Lekarzy i Studentów Medycyny i V Ogólnopolskiego Konkursu Poetycko‑Literackiego „Lekarze dzieciom”.

Czytaj więcej

Niepewna przyszłość Centralnego Rejestru Umów

Centralny Rejestr Umów, prawo

Uchwalone przepisy przewidują stworzenie elektronicznego rejestru umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych (w kontekście lekarzy mogłoby to dotyczyć np. kontraktów na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawieranych z SPZOZ‑ami). Rejestr miałby powstać z dniem 1 lipca 2022 r. i dotyczyć umów, których wartość przekracza 500 zł.

Czytaj więcej

Uwaga! Od 1 stycznia 2022 r. płatności za wizyty lekarskie również bezgotówkowe

Polski Ład, płatności bezgotówkowe

Wraz z wejściem w życie pakietu ustaw składających się na tzw. Polski Ład od 1 stycznia lekarze i lekarze dentyści prowadzący działalność gospodarczą będą zobowiązani zapewnić pacjentowi możliwość zapłaty za wizytę lekarską w formie bezgotówkowej.

Czytaj więcej

Zmiana godzin pracy biura delegatury w Chełmie

Biuro Delegatury Chełmskiej LIL

Od 15 grudnia 2021 r. biuro delegatury w Chełmie będzie czynne:
wtorek 8.00-15.00
środa 8.00-15.00
czwartek 8.00-14.00
w poniedziałki i piątki biuro nie będzie czynne

Tel. kom. Delegatury Chełmskiej LIL: 605 502 280

Czytaj więcej

Stanowiska NRL

NRL

z dnia 10 grudnia 2021 r.

w sprawie uzyskania przez uczelnie zawodowe uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących

Czytaj więcej

Przepisy zaostrzające odpowiedzialność prawną utrudniają wykonywanie zawodu lekarza i lekarza dentysty

NIL

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z rosnącym niepokojem obserwuje, że wykonywanie zawodu lekarza i lekarza dentysty staje się coraz trudniejsze m.in. z uwagi na przepisy, które stale zaostrzają odpowiedzialność prawną za wszelkie niepowodzenia w trakcie prowadzenia procesu leczniczego.

Czytaj więcej

Komunikat Komisji Stomatologicznej NRL

Komunikat
Komisji Stomatologicznej NRL
z dnia 28 października 2021r.
ws oświadczeń o wyrażeniu zgody oraz aneksów przedłużających umowy z NFZ


Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej Apelem  podjętym dniu 24 września br. zwróciło się do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o wstrzymanie  akcji pozyskiwania od świadczeniodawców oświadczeń wyrażających zgodę na przedłużenie umów wygasających  w połowie przyszłego roku. Dwa dni temu odpowiedź w tej sprawie nadesłał wiceprezes NFZ. W  odpowiedzi tej Fundusz nie wyjaśnia stanowiska NFZ wobec zasugerowanej w Apelu Prezydium NRL interpretacji przepisu ustawy covidowej, mającego być podstawą prawną przedłużenia umów.

Czytaj więcej

Powołanie Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego

Szanowni Państwo,

w dniu dzisiejszym 2 sierpnia 2021 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów zawodów medycznych oraz związków zawodowych zrzeszonych w branży ochrony zdrowia.

Zgodnie z deklaracją wspólnego zaangażowania w działania mające na celu poprawę warunków pracy i wynagrodzeń pracowników systemu ochrony zdrowia oraz konieczności uświadomienia społeczeństwa o złej sytuacji w jakiej znajduje się polska ochrona zdrowia i kto za ten stan faktycznie odpowiada, powołano Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy.

Skład Komitetu oraz listę jego postulatów znajdą Państwo na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej: https://nil.org.pl/aktualnosci/5562-wielki-protest-pracownikow-ochrony-zdrowia.

Po spotkaniu odbyła się konferencja prasowa, podczas której zapowiedziano Wielki Protest Pracowników Ochrony Zdrowia. Ma się on odbyć 11 września o godz. 12:00 w Warszawie. Więcej informacji wkrótce.

Z wyrazami szacunku,

Dział Mediów i Komunikacji NIL

Czytaj więcej

Konferencja naukowo-szkoleniowa online pt.: „Odpowiedzialność cywilna w medycynie”

21 maja br. odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa online pt.: „Odpowiedzialność cywilna w medycynie”. Konferencja została zorganizowana przy współudziale Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie.

Czytaj więcej

Wykaz rejonów wyborczych

Zgodnie z uchwałą nr 16/08/2021 0kręgowej Komisji Wyborczej Lubelskiej lzby Lekarskiej z dnia 5 maja 2021 r. Lubelska Izba Lekarska publikuje listy członków w rejonach wyborczych.

Czytaj więcej

oświadczenie uwzględniające postanowienia aktualnie uchwalonej ustawy zmieniającej treść art. 47 ust. 3

Na prośbę Koleżanek i Kolegów lekarzy i lekarzy dentystów, członków LIL publikujemy oświadczenie uwzględniające postanowienia aktualnie uchwalonej ustawy zmieniającej treść art. 47 ust. 3 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Oświadczenie dotyczy przesłanek wyłączających możliwość pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii. Po wypełnieniu oświadczenia oraz klauzuli RODO prosimy o dosłanie do siedziby Lubelskiej Izby Lekarskiej.

Formularz do pobrania

Bezpłatna pomoc prawna


Wszystkie odnośniki do ofert pomocy prawnej znajdują się poniżej:

Najnowsze ogłoszenia

Dam pracę

Ortodonta

Lipsko

Dam pracę

Lekarz dentysta

Lipsko

Dam pracę

Lekarz medycyny rodzinnej

NZOZ w Wilkołazie s.c.

Dam pracę

Lekarz stomatolog

Janów Lubelski

Dam pracę

Lekarz POZ

23-423 Potok Górny 194

Dam pracę

lekarz dentysta w ramach kontraktu NFZ

23-423 Potok Górny 194, OŚRODEK ZDROWIA W POTOKU GÓRNYM

Przypominamy: Lekarze, którzy zamierzają wykonywać zawód w ramach działalności gospodarczej (wszelkie formy praktyki zawodowej), muszą przed rozpoczęciem działalności, uzyskać wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Izbę Lekarską.