Lubelska Izba Lekarska
logo LIL

Tymczasowa praca Biura LIL

12 czerwca 2020r. Biuro LIL będzie nieczynne
Od 20 maja br. sekretariat biura Lubelskiej Izby Lekarskiej czynny jest w godz. 8.00-15.00
Prosimy, aby w najbliższym czasie kontaktować się z sekretariatem biura LIL telefonicznie pod numerem 81 536 04 51 oraz w formie korespondencyjnej (tradycyjnej lub mailowej na adres: sekretariat@oil.lublin.pl)
Z pozostałymi działami biura LIL prosimy kontaktować się telefonicznie oraz w formie korespondencyjnej - numery telefonów i adresy poczty elektronicznej zamieszczone są na stronie LIL oraz w Medicusie
Przypominamy: Lekarze, którzy zamierzają wykonywać zawód w ramach działalności gospodarczej (wszelkie formy praktyki zawodowej), muszą przed rozpoczęciem działalności, uzyskać wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Izbę Lekarską.

Najnowsze wiadomości

Komunikat z dnia 26 maja 2020r.

Szanowne Koleżanki, Szanowi Koledzy
członkowie Lubelskiej Izby Lekarskiej

Nawiązując do wcześniejszych komunikatów w sprawie dystrybucji medycznych środków ochrony indywidualnej pochodzących z zakupów Fundacji Lekarze-Lekarzom w ramach darowizny Kulczyk Foundation uprzejmie informuję, że Lubelska Izba Lekarska nie otrzymała tych środków na własność, a jedynie była zobowiązana do ich rozdziału zgodnie z wytycznymi zawartymi
w rekomendacji zespołu Naczelnej Rady Lekarskiej do spraw funduszu celowego dotyczącego dystrybucji tych środków.

Ponieważ wolą darczyńcy było przekazanie całego wsparcia personelowi medycznemu na pierwszej linii frontu, walczącym z COVID-19- zespoły powołane przez Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej LIL do spraw dystrybucji przekazanych materiałów dokonały ich podziału w sposób umożliwiający spełnienie idei całej akcji przy zastosowaniu zasad i kryteriów zawartych w powołanej wyżej rekomendacji (ogłoszonej na stronie LIL).

Zdaję sobie sprawę, że każda tego typu akcja o charakterze humanitarnym, gdzie mamy do czynienia z bezpłatnym przekazaniem środków, może być źródłem konfliktów, negatywnych emocji i niezadowolenia osób, których wnioski o przydział materiałów ochronnych nie zostały uwzględnione lub ich ilość nie była zgodna z ich oczekiwaniami.

Wobec zgłaszanych przez Koleżanki i Kolegów odwołań w przedmiocie nieuwzględnienia ich potrzeb dotyczących zaopatrzenia w materiały ochronne pragnę zwrócić uwagę,
że w tych sprawach nie mają zastosowania przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, a przedmiot tych odwołań, co do swej istoty,
wykracza poza nasze możliwości zarówno prawne
jak i faktyczne.

Równocześnie pragnę zapewnić Koleżanki i Kolegów o pełnej przejrzystości i transparentności naszych działań, realizowanych z ogromnym zaangażowaniem zarówno przez członków powołanych zespołów jak i pracowników LIL, w których sumienność i należytą staranność w powyższym zakresie nie mam powodu wątpić.

Leszek Buk

Prezes Lubelskiej Izby Lekarskiej

Czytaj więcej

Komunikat NIL

Naczelna Rada Lekarska mając na uwadze niezwykle trudną sytuację na początku pandemii i brak sprzętu ochrony indywidualnej w placówkach medycznych, pragnie złożyć serdeczne podziękowania wszystkim, którzy zaangażowali się w jego zakup, sprowadzenie do Polski i dystrybucję na terenie kraju.

Sprzęt zakupiony przez Fundację Lekarze Lekarzom został sprowadzony do Polski zgodnie z rekomendacjami i przy wsparciu Polsko – Chińskiej Rady Biznesu, która poleca tylko sprawdzonych i wiarygodnych dostawców. Wszystkie zamówione produkty posiadają komplet niezbędnych dokumentów dopuszczających do obrotu w Unii Europejskiej, a więc również w Polsce.

Przy zakupie wprowadziliśmy najwyższe procedury sprawdzenia wiarygodności dokumentacji oraz jakości zamówionego sprzętu. Strona chińska również przeprowadziła dodatkowe kontrole jakości. Sprowadzone przez nas towary posiadają więcej niż jeden certyfikat jakości oraz złożono nam deklaracje zgodności produktów.

Maski ochronne jak również pozostały sprzęt zostały rozdysponowane pomiędzy 24 Okręgowe Izby Lekarskie, a te przekazały je, zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem, do personelu medycznego oraz placówek medycznych, które w większości już je zużytkowały.

Magda Wiśniewska

Przewodnicząca Konwentu Prezesów Okręgowych Izb Lekarskich

Paweł Czekalski 

Przewodniczący Zespołu odpowiedzialnego za zakup i dystrybucję sprzętu

Andrzej Matyja

Prezes

Naczelnej Rady Lekarskiej


źródło: https://nil.org.pl/aktualnosci/4829-komunikat2-ws-jakosci-maseczek

Lekarzu / lekarzu dentysto

Sprawdź, czy otrzymałeś(aś) środki ochrony osobistej

FORMULARZ

KOMUNIKAT Z DNIA 19 MAJA 2020 R.

ZAPRASZAMY LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI WNIOSKI
O PRZYZNANIE ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ PO ICH ODBIÓR
W DELEGATURACH LIL OD 20 MAJA 2020 R. DO 10 CZERWCA 2020 R.

DELEGATURA LUBLIN ZAMOŚĆ

od poniedziałku do piątku

w godzinach: 9:00 – 14:00

DELEGATURA CHEŁM

od poniedziałku do czwartku

w godzinach 9:00 – 14:00

DELEGATURA BIAŁA PODLASKA

od poniedziałku do piątku

w godzinach 8:00 – 15:00

Środki ochrony indywidualnej można będzie odbierać osobiście, jak również poprzez upoważnienie innego lekarza.

Odbiór środków wymaga podpisania w biurze LIL stosowanego oświadczenia

oraz przystawienie pieczątki z numerem PWZ.

W przypadku odbioru środków w imieniu innych lekarzy, konieczne jest dostarczenie w dniu odbioru ich oświadczeń

Podpisując oświadczenie prosimy wpisać imię i nazwisko, numer prawa wykonywania zawodu, datę oraz przystawić pieczątkę z numerem PWZ,

ilości środków będą wpisane na miejscu przy ich odbiorze przez osobę upoważnioną.

Pobierz druk oświadczenia pdf

KOMUNIKAT Z DNIA 15 MAJA 2020 R.

ZAPRASZAMY LEKARZY DENTYSTÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI WNIOSKI

O PRZYZNANIE ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ PO ICH ODBIÓR

Środki ochrony indywidualnej będą wydawane lekarzom dentystom zgodnie podziałem na delegatury

LEKARZY DENTYSTÓW Z DELEGATURY LUBLIN

zapraszamy do Biura LIL w Lublinie

od 15 maja 2020 r. do 10 czerwca 2020 r.,

w godzinach: 9:00 – 15:00

Informacje dot. odbioru środków przez lekarzy dentystów z pozostałych Delegatur (Biała Podlaska, Chełm, Zamość) będą podane w odrębnym komunikacie.

Środki ochrony indywidualnej można będzie odbierać osobiście, jak również poprzez upoważnienie innego lekarza.

Odbiór środków wymaga podpisania w biurze LIL stosowanego oświadczenia

oraz przystawienie pieczątki z numerem PWZ.

W przypadku odbioru środków w imieniu innych lekarzy, konieczne jest dostarczenie w dniu odbioru ich oświadczeń i pisemne upoważnienia

Podpisując oświadczenie prosimy wpisać imię i nazwisko, numer prawa wykonywania zawodu, datę oraz przystawić pieczątkę z numerem PWZ,

ilości środków będą wpisane na miejscu przy ich odbiorze przez osobę upoważnioną.

Pobierz druk oświadczenia pdf

KOMUNIKAT Z DNIA 15 MAJA 2020 R.

ZAPRASZAMY LEKARZY POZ I AOS , KTÓRZY ZŁOŻYLI WNIOSKI
O PRZYZNANIE ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ PO ICH ODBIÓR

Środki ochrony indywidualnej będą wydawane lekarzom zgodnie z podziałem na delegatury,

biorąc pod uwagę miejscowość, w której lekarz pracuje

LEKARZY Z DELEGATURY LUBLIN

zapraszamy do biura LIL w Lublinie

od dnia 15 maja - 10 czerwca 2020 r., w godzinach 9:00-15:00

Informacje o przydziale i miejscu odbioru środków pod nr tel. 81 536 04 77, 81 536 04 52

Informacje dot. odbioru środków przez lekarzy POZ i AOS z pozostałych Delegatur

(Biała Podlaska, Chełm, Zamość) będą podane w odrębnym komunikacie.

Środki ochrony indywidualnej można będzie odbierać osobiście, jak również poprzez upoważnienie innego lekarza.

Odbiór środków wymaga podpisania w biurze LIL stosowanego oświadczenia
oraz przystawienia pieczątki z numerem PWZ

W przypadku odbioru środków w imieniu innych lekarzy, konieczne jest dostarczenie w dniu odbioru ich oświadczeń i pisemne upoważnienia
Podpisując oświadczenie prosimy wpisać imię i nazwisko, numer prawa wykonywania zawodu, datę oraz przystawić pieczątkę z numerem PWZ,
ilości środków będą wpisane na miejscu przy ich odbiorze przez osobę upoważnioną.

Pobierz druk oświadczenia pdf

Powyższy komunikat dotyczy tylko tych lekarzy, którzy spełniają łącznie poniższe kryteria:

1. złożyli wniosek o przyznanie środków ochrony indywidualnej w stosownym terminie

2. nie pracują w żadnym szpitalu (szpitale otrzymały środki oddzielnie)

3. pracują w podmiotach (lub gabinetach), które nie zgłosiły na dzień 26 kwietnia br., przerwy w udzielaniu świadczeń (w NFZ lub Izbie Lekarskiej

OŚWIADCZENIE

Komisja ds. Lecznictwa Otwartego otrzymała do podziału część środków ochrony osobistej otrzymane przez Lubelską Izbę Lekarską od Fundacji Lekarze Lekarzom

54% środków decyzją Prezesa zostało przekazane do szpitali, dla lekarzy pracujących w szpitalach. 23% otrzymali stomatolodzy i 23% dzieliła komisja , pomiędzy lekarzy zatrudnionych tylko w AOS i POZ, wychodząc z założenia, że bardzo niewielka ilość środków nie pozwala uwzględnić lekarza w kilku miejscach jego pracy. Nie uwzględnialiśmy także koleżanek i kolegów , którzy do Izby Lekarskiej lub do NFZ , na dzień 26 kwietnia zgłosili zamknięcie gabinetów lub przychodni. Ponieważ Izba Lekarska w wielu wypadkach nie posiada informacji o miejscu zatrudnienia lekarza, w formularzu zgłoszeniowym wiele osób nie wpisywało miejsca zatrudnienie, wyszukanie lekarzy zatrudnionych tylko w lecznictwie otwartym ( dla tej grupy dostaliśmy środki) było trudne. Jeżeli kogoś pominęliśmy i pracuje tylko w przychodni lub gabinecie prosimy o informację mailową , postaramy się skorygować błędy, których na pewno nie uniknęliśmy. Informujemy także , że w pakiecie , który odbierają lekarze znajduje się 15 maseczek chirurgicznych, 25 maseczek FFP2, 1 fartuch jednorazowy lub 1 kombinezon jednorazowy, 2 przyłbice i 1 gogle lub 2 gogle i 1 przyłbica.

Wioletta Szafrańska-Kocuń

Przewodnicząca Komisji ds. Lecznictwa Otwartego

Informujemy ze przyjmujemy  zgłoszenia  do ubezpieczenia grupowego dla członków LIL  dot. zakażenia COVID

Kontakt: covid@lewczuk.biz

OFERTA

Tarcza antykryzysowa dla lekarzy i lekarzy dentystów

Tarcza Antykryzysowa

Czytaj więcej

Tarcza Polskiego Funduszu Rozwoju już działa – „kto pierwszy, ten lepszy”!

Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców

29 kwietnia 2020 r. po godzinie 18.00 uruchomiona została możliwość składania wniosków o subwencje finansowe z Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach tzw. Tarczy 2.0. Ilość środków w puli jest ograniczona, dlatego nie należy zwlekać ze złożeniem wniosku!

Czytaj więcej

Ograniczenie miejsc pracy dla lekarzy zajmujących się zakażonymi SARS‑CoV‑2

MZ

[aktualizacja 4.05] Od 30 kwietnia 2020 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem (http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/775).

Czytaj więcej

Nowe rozporządzenie MZ ogranicza pacjentom dostęp do lekarzy

NRL

Zakazując lekarzom i innemu personelowi medycznemu walczącemu z epidemią pracy w różnych miejscach, Ministerstwo Zdrowia pogarsza dostępność świadczeń opieki zdrowotnej wszystkim pacjentom w Polsce. Ponadto zawarte w rozporządzeniu zapisy oznaczają daleko idące ograniczenia wolności obywatelskich, które możliwe są do wprowadzania jedynie w sytuacji ogłoszenia stanów nadzwyczajnych, czego rząd nie zrobił.

Czytaj więcej

Bezpłatna pomoc prawna

dla lekarzy i lekarzy dentystów

Wszystkie odnośniki do ofert pomocy prawnej znajdują się poniżej:

OIRP Lublin

OIL #959

OIL #964

adwokatura.pl

Dach nad głową dla medyka

#MieszkanieDlaLekarza 

Są mieszkania, a także pokoje w jednym z lubelskich hoteli, z których nieodpłatnie mogą korzystać lekarze, którzy z powodu epidemii nie mogą wrócić do swoich domów. Akcja LIL spotkała się z ogromnym oddźwiękiem.

Czytaj więcej

Lekarskie specjalizacje tylko z rekomendacjami ze szpitali

Prawo.pl

Młody medyk, który zechce się dostać na specjalizację będzie musiał mieć list intencyjny wystawiony przez szpital. Rezydenci alarmują, że to ograniczy dostępność do specjalizacji i umożliwi robienie ich tylko osobom posiadającym koneksje rodzinne w placówkach wystawiających takie rekomendacje.

Czytaj więcej

Czasowe zwolnienie z opłacania obowiązkowych składek członkowskich

Lubelska Izba Lekarska przypomina, że lekarze oraz lekarze dentyści którzy znajdują się obecnie w trudnej sytuacji finansowej i nie osiągają żadnych przychodów z tytułu wykonywania zawodu oraz ze źródeł przychodów wymienionych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych mogą być zwolnieni na czas określony z opłacania obowiązkowych składek członkowskich

Czytaj więcej

Teleporady zastępują wizyty u lekarzy, ale będą problemy z dokumentacją

Prawo.pl

W czasie epidemii osobiste wizyty u lekarzy zastąpione zostały w dużej mierze konsultacjami telefonicznymi. Zdania na temat ich jakości i skuteczności są podzielone, ale największym problemem może być to, że lekarze udzielający takich porad zostali zobowiązani do przechowywania dokumentacji medycznej zaledwie przez 30 dni. Jeśli zatem pacjent po tym czasie będzie miał wątpliwości i roszczenia o zadośćuczynienie za nieprawidłowe leczenie, nie będzie na to dowodu.

Czytaj więcej

Dodatkowe wynagrodzenie dla personelu medycznego za pracę w jednym miejscu

NFZ

Medycy bezpośrednio zaangażowani w leczenie pacjentów z COVID-19 otrzymają dodatkowe wynagrodzenie. To rekompensata za pracę tylko w placówkach zajmujących się pacjentami zakażonymi lub podejrzewanymi o zakażenie wirusem SARS-CoV-2. NFZ wyjaśnia, komu dokładnie przysługuje dodatek, w jakiej wysokości i jak wygląda droga do jego otrzymania.

Czytaj więcej

Lekarze piszą dla dzieci

Komisja Kultury LIL
ogłasza V Ogólnopolski Konkurs Poetycko‑Literacki „Lekarze dzieciom”.

Czytaj więcej

Czerwiec 2020

P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Najnowsze ogłoszenia

Dam pracę

Lekarz dentysta/stomatolog

Chełm - STOMATOLOGIA KOMPLEKSOWA

Dam pracę

Centrum Stomatologii nawiąże współpracę z lekarzem dentystą z min rocznym doświadczeniem lub po stażu.

Puławy

Dam pracę

LEKARZ POZ(MEDYCYNA RODZINNA, CHOROBY WEWNĘTRZNE, PEDIATRIA)

SPZOZ w Żyrzynie, ul. Powstania Styczniowego 8

Dam pracę

Lekarz dentysta na staż podyplomowy

renomowana przychodnia stomatologiczna NZOZ EL-DENT Elżbieta Kornet w Zamościu

Dam pracę

Lekarz specjalista chorób płuc

Samodzielne Publiczne Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc, Poniatowa

Dam pracę

Lekarz dentysta

SOL-DENT Centrum Stomatologii, Kraśnik tel. kontaktowy 602 498 243