Lubelska Izba Lekarska
logo LIL

Od 1 lipca 2020 r. biuro Lubelskiej Izby Lekarskiej czynne jest w godzinach:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek 8:00 : 15:00
wtorek 8:00 : 16:00

Jednocześnie informujemy, że w związku z obowiązującym w Polsce stanem epidemii związanym z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 osoby odwiedzające biuro bądź delegaturę Lubelskiej Izby Lekarskiej będą obsługiwane z zachowaniem poniższych zasad sanitarnych:

  • obowiązuje stosowanie środków ochrony osobistej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa,
  • każda z osób przychodzących będzie miała przeprowadzony pomiar temperatury przy wejściu do budynku,
  • na terenie biura Lubelskiej Izby Lekarskiej przebywać może jednocześnie 10 osób (z wyłączeniem pracowników),
  • każda osoba po wejściu do biura bądź delegatury zobowiązana jest do dezynfekcji rąk za pomocą płynu do dezynfekcji dostępnego przy wejściu,
  • osoby załatwiające sprawę/uczestnicy przesłuchań w Kancelarii Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej/w Kancelarii Okręgowego Sądu Lekarskiego zobowiązani są do oczekiwania na obsługę w wyznaczonych strefach, zachowując bezpieczną odległość od siebie,
  • w przypadku stwierdzenia przez pracownika izby u osoby odwiedzającej biuro lub delegaturę symptomów takich jak: podwyższona temperatura , uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu osoba ta może zostać poproszona o natychmiastowe opuszczenie biura bądź delegatury.

Ponadto, w dalszym ciągu sprawy można załatwiać telefonicznie oraz mailowo, do czego gorąco zachęcamy.

Uwaga Absolwenci Uniwersytetu Medycznego!!!

Prawo wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego

Wniosek W-1 o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego można składać osobiście w siedzibie Lubelskiej Izby Lekarskiej w Lublinie ul. Chmielna 4 – Sala Konferencyjna (Parter), w siedzibach delegatur w Chełmie, Białej Podlaskiej i Zamościu kontakt dostępny na stronie: https://nowa.oil.lublin.pl lub drogą korespondencyjną.

Termin składania wniosków do 31 sierpnia 2020r. Przyjmowanie interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 13.00.

Kontakt do Działu Rejestru Lekarzy pod numerem telefonu 81 536 04 85/81 lub na adres mailowy: rejestr.lekarzy@oil.lublin.pl

Wykaz niezbędnych dokumentów wraz z drukami wniosków oraz oświadczeń do pobrania znajdują się na stronie https://nowa.oil.lublin.pl/pages/pwz Załatwianie Spraw- Prawo Wykonywania Zawodu – Opis Procedur

System Monitorowania Kształcenia

Potwierdzanie tożsamości w SMK na podstawie zaświadczenia z dziekanatu i dowodu osobistego odbywać się będzie codziennie w godzinach 10.00 -13.00 w siedzibie Lubelskiej Izby Lekarskiej, ul. Chmielna 4, sala konferencyjna (parter).

Przypominamy: Lekarze, którzy zamierzają wykonywać zawód w ramach działalności gospodarczej (wszelkie formy praktyki zawodowej), muszą przed rozpoczęciem działalności, uzyskać wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Izbę Lekarską.

Najnowsze wiadomości

Informacja po spotkaniu w Ministerstwie Sprawiedliwości

NIL, MS, art. 37a
W dniu 2 lipca 2020 r. odbyło się spotkanie wiceprezesa NRL Krzysztofa Madeja z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości. Miało ono charakter konsultacyjny.

Czytaj więcej

Komunikat ws. części ustnej Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych w sesji wiosennej 2020 r.

MZ

Projekt ustawy (UD 100) przewiduje, że minister właściwy do spraw zdrowia może, w trakcie sesji egzaminacyjnej, podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia egzaminu testowego albo ustnego PES w danej dziedzinie w tej sesji z zachowaniem wyłącznie jednej z form egzaminu PES. Minister Zdrowia informuje, że po wejściu w życie wyżej wspomnianej ustawy zamierza skorzystać z uprawnienia do odstąpienia od przeprowadzenia egzaminu ustnego PES.

Czytaj więcej

Pismo do Ministra Zdrowia ws. zmiany przepisu art. 37a kodeksu karnego

NRL

W imieniu Prezesa NRL Andrzeja Matyi zostało przekazane pismo do Ministra Zdrowia ws. zmiany przepisu art. 37a kodeksu karnego dokonanej tzw. tarczą antykryzysową 4.0, z prośbą o zapoznanie się.

Link do pisma: pismo_NRL_ZRP_0212_785_2020.pdf

PNRL i Prezesi ORL wspólnie o tarczy antykryzysowej 4.0

NRL

Komunikat Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich w sprawie podpisanej przez Prezydenta RP ustawy o tzw. tarczy antykryzysowej 4.0. Podpisana ustawa wśród wielu zmian i przepisów dotyczących epidemii nowelizuje również przepis art. 37a Kodeksu Karnego.

Czytaj więcej

Czytaj więcej

Samorząd lekarski sprzeciwia się zmianom w Kodeksie karnym

NRL

Pismo Prezesa NRL do Prezydenta RP o pilne podjęcie wszelkich możliwych działań celem wstrzymania wejścia w życie nowelizacji art. 37a Kodeksu karnego, który jest kolejną próbą ukrytego zaostrzenia odpowiedzialności karnej lekarzy i lekarzy dentystów za tzw. błędy medyczne.

Czytaj więcej

Lekarskie specjalizacje tylko z rekomendacjami ze szpitali

Prawo.pl

Młody medyk, który zechce się dostać na specjalizację będzie musiał mieć list intencyjny wystawiony przez szpital. Rezydenci alarmują, że to ograniczy dostępność do specjalizacji i umożliwi robienie ich tylko osobom posiadającym koneksje rodzinne w placówkach wystawiających takie rekomendacje.

Czytaj więcej

Komunikat NIL

Naczelna Rada Lekarska mając na uwadze niezwykle trudną sytuację na początku pandemii i brak sprzętu ochrony indywidualnej w placówkach medycznych, pragnie złożyć serdeczne podziękowania wszystkim, którzy zaangażowali się w jego zakup, sprowadzenie do Polski i dystrybucję na terenie kraju.

Sprzęt zakupiony przez Fundację Lekarze Lekarzom został sprowadzony do Polski zgodnie z rekomendacjami i przy wsparciu Polsko – Chińskiej Rady Biznesu, która poleca tylko sprawdzonych i wiarygodnych dostawców. Wszystkie zamówione produkty posiadają komplet niezbędnych dokumentów dopuszczających do obrotu w Unii Europejskiej, a więc również w Polsce.

Przy zakupie wprowadziliśmy najwyższe procedury sprawdzenia wiarygodności dokumentacji oraz jakości zamówionego sprzętu. Strona chińska również przeprowadziła dodatkowe kontrole jakości. Sprowadzone przez nas towary posiadają więcej niż jeden certyfikat jakości oraz złożono nam deklaracje zgodności produktów.

Maski ochronne jak również pozostały sprzęt zostały rozdysponowane pomiędzy 24 Okręgowe Izby Lekarskie, a te przekazały je, zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem, do personelu medycznego oraz placówek medycznych, które w większości już je zużytkowały.

Magda Wiśniewska

Przewodnicząca Konwentu Prezesów Okręgowych Izb Lekarskich

Paweł Czekalski 

Przewodniczący Zespołu odpowiedzialnego za zakup i dystrybucję sprzętu

Andrzej Matyja

Prezes

Naczelnej Rady Lekarskiej


źródło: https://nil.org.pl/aktualnosci/4829-komunikat2-ws-jakosci-maseczek

Informujemy ze przyjmujemy  zgłoszenia  do ubezpieczenia grupowego dla członków LIL  dot. zakażenia COVID

Kontakt: covid@lewczuk.biz

OFERTA

Tarcza antykryzysowa dla lekarzy i lekarzy dentystów

Tarcza Antykryzysowa

Czytaj więcej

Umowy rezydenckie – podwyżki wynagrodzeń

MZ

Informujemy, że w dniu 1 lipca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury - Dz. U. poz. 1134. 

Czytaj więcej

Wyższa wycena za wystawienie
e-skierowania

NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia będzie premiował finansowo te placówki POZ i AOS, które będą odchodziły od skierowań wystawianych w formie papierowej na rzecz e-skierowań.

Czytaj więcej

Bezpłatna pomoc prawna

dla lekarzy i lekarzy dentystów

Wszystkie odnośniki do ofert pomocy prawnej znajdują się poniżej:

OIRP Lublin

OIL #959

OIL #964

adwokatura.pl

Prof. Wojciech Załuska nowym rektorem Uniwersytetu Medycznego

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Uczelniana Komisja Wyborcza poinformowała, że w kadencji 2020‑2024 rektorem Uniwersytetu Medycznego w Lublinie będzie prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska.

Czytaj więcej

Od lipca podwyżki dla młodych lekarzy

Prawo.pl

Młodzi lekarze po studiach i odbywający staż dostaną 200 zł podwyżki od lipca. Podwyżka wynika z ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Zdaniem samorządu lekarskiego młody medyk powinien zarabiać 4 tys. zł

Czytaj więcej

Ministerstwo Zdrowia rozszerza grupę objętych ubezpieczeniem

MZ, NIL

1 czerwca 2020 r. Ministerstwo Zdrowia podpisało aneks zawartej z PZU S.A. umowy zbiorowego ubezpieczenia następstw zakażenia po ekspozycji na koronawirus SARS- COV-2, który poszerza krąg osób objętych ubezpieczeniem.

Czytaj więcej

Wsparcie profesjonalistów medycznych - infolinia NFZ

NFZ, NIL, koronawirus

W związku z pismem NFZ, Prezes NRL zwraca się z prośbą o zapoznanie się z jego treścią oraz przekazanie swoich propozycji tematów/problemów, które powinny znaleźć się wśród zagadnień infolinii. 

Czytaj więcej

Prośba Brytyjskiego Stowarzyszenia Lekarskiego

BMA, CPME, NIL

o rozpowszechnienie wśród lekarzy zachęty do kontaktu w celu podzielenia się swoimi doświadczeniami z pobytu/pracy w Wlk. Brytanii.

Czytaj więcej

Lipiec 2020

P W Ś C P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Najnowsze ogłoszenia

Dam pracę

Lekarz w transporcie medycznym praca dodatkowa

20-066 Lublin, Północna 22A

Dam pracę

Stomatolog, ortodonta

Beauty Dental Clinic, Lublin

Dam pracę

lekarz

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o. o., ul. Peowiaków 1, 22-400 Zamość

Dam pracę

lekarz

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o. o., ul. Peowiaków 1, 22-400 Zamość

Dam pracę

Lekarz stomatolog na zastępstwo od lipca do grudnia 2020 1/2 etatu

SP ZOZ Markuszów

Dam pracę

Lekarz

Oddział Terenowy RCKiK w Zamościu