UCHWAŁA Nr 464/2010/6/R
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
z dnia 1 czerwca 2010 r.

w sprawie uzupełnienia Uchwały Nr 1/2009/6/R Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
w Lublinie z dnia 22 grudnia 2009 r. sprawie określenia miesięcznego limitu przebiegu kilometrów dla osób używających prywatne samochody osobowe do celów służbowych VI kadencji działalności samorząduNa podstawie art. 26 ust.2 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r.o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz 1708) w związku z Uchwałą Nr 178 /2010/6/R Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia
26 maja 2010 r. o uzupełnieniu Uchwały Nr 27/2009/6/R Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie pokrywania kosztów używania prywatnych samochodów osobowych w okresie VI kadencji uchwala się co następuje:


§1

W §1 Uchwały Nr 1/2009/6/R Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie określenia miesięcznego limitu przebiegu kilometrów dla osób używających prywatne samochody osobowe do celów służbowych VI kadencji działalności samorządu dodaje się pkt:
"13 Rzecznik Praw Lekarza
Jacek Niezabitowski  300 km
14 Mediator
Marek Domański  100 km"
§ 2

Pozostałe postanowienia Uchwały Nr 1/2009/6/R Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
w Lublinie z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie określenia miesięcznego limitu przebiegu kilometrów dla osób używających prywatne samochody osobowe do celów służbowych VI kadencji działalności samorządu pozostają bez zmian.

§3

Uchwała wchodzi z dniem jej podjęcia.


Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
lek. Maria Dura
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
lek. Janusz Spustek