UCHWAŁA Nr 201/2011/6/R
Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
z dnia 9 marca 2011 r.


w sprawie przyznania Dyplomu Laur MedycznyNa podstawie art. 25 pkt.10) ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 219, poz. 1708) oraz uchwały Nr 101/2001/III Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 19.09.2001 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu honorowania Dyplomem Laur Medyczny, uchwala się co następuje:

§1

Okręgowa Rada Lekarska przyznaje Dyplom "Laur Medyczny" następującym osobom:
1. lek. Krystynie Kędzior
2. dr n. med. Barbarze Książek-Modrzewskiej


§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
lek. Maria Dura
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
lek. Janusz Spustek