UCHWAŁA Nr 202/2011/6/R
Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
z dnia 9 marca 2011 r.


w sprawie zatwierdzenia projektu budżetu na rok 2011
 


Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708) uchwala się co następuje:

§ 1

Okręgowa Rada Lekarska zatwierdza projekt budżetu na rok 2011, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
lek. Maria Dura
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
lek. Janusz Spustek