UCHWAŁA Nr 8/2011
XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów
Lubelskiej Izby Lekarskiej w Lublinie
z dnia 26 marca 2011 r.


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Wyborczej
Lubelskiej Izby Lekarskiej za rok 2010.
 

Na podstawie art. 24 pkt 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 219, poz.1708) uchwala się, co następuje:

§1

XXX Okręgowy Zjazd Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej zatwierdza sprawozdanie
z działalności  Okręgowej Komisji Wyborczej Lubelskiej Izby Lekarskiej za rok 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi z dniem jej podjęcia.

Sekretarz ZjazduPrzewodniczący Zjazdu