APEL Nr 1/2011
XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej
z dnia 26 marca 2011 r.

w sprawie przyjmowania lekarzy nestorów w poradniach specjalistycznych poza kolejnością  Zjazd apeluje o podjęcie działań OIL w sprawie przyjmowania lekarzy nestorów w poradniach specjalistycznych poza kolejnością.

Sekretarz ZjazduPrzewodniczący Zjazdu