UCHWAŁA Nr 266/2013/6/R
Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
z dnia 8 maja 2013

 

 

w sprawie zwołania XXXIII Sprawozdawczo - Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej

 

Na podstawie art.23 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708 ze zm.) uchwala się co następuje:

§1

Okręgowa Rada Lekarska zwołuje XXXIII  Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej w dniu 23 listopada 2013 r.  Miejsce obrad Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego, Lublin ul. Jaczewskiego 4.

 

 

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
lek. Maria Dura
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
lek. Janusz Spustek