UCHWAŁA Nr 9/2014/7/R
Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
z dnia 5 lutego 2014 r

 


w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji ds. Konkursów
Okręgowej Rady Lekarskiej w LublinieNa podstawie art. 25 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708 ze zm.) oraz w związku z uchwałą Nr 1/2014/7/R Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie powołania komisji problemowych oraz wyboru przewodniczących tych komisji na okres VII kadencji, uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Okręgowa Rada Lekarska w Lublinie zatwierdza skład członków Komisji ds. Konkursów, której przewodniczy kol. Barbara Hasiec.

Członkowie:

 

 • Barszczewski Andrzej
 • Kurek-Dolanowska Katarzyna
 • Josse Tomasz
 • Lewandowska Anna
 • Lewkowicz Krzysztof
 • Mach Wojciech
 • Migielska -Wołyniec Maria
 • Misztal Stanisław
 • Nowiński Andrzej
 • Paduch – Klamut Anna
 • Prażmo Wojciech
 • Prystupa Marian
 • Ryss Maria Anna
 • Sidor Janusz

 

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
Monika Bojarska Łoś
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
Janusz Spustek