UCHWAŁA Nr 12/2014/7/R
Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
z dnia 5 lutego 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji ds. Lekarzy Seniorów
Okręgowej Rady Lekarskiej w LublinieNa podstawie art. 25 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708 ze zm.) oraz w związku z uchwałą Nr 1/2014/7/R Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie powołania komisji problemowych oraz wyboru przewodniczących tych komisji na okres VII kadencji, uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Okręgowa Rada Lekarska w Lublinie zatwierdza skład członków Komisji ds. Lekarzy Seniorów, której przewodniczy kol. Jan Hałabuda.

Członkowie:

 

 • Błotnicka-Kołodziej Danuta
 • Bobiarski Leszek
 • Brudt-Kałakucka Elżbieta
 • Buchlińska Danuta
 • Citkowski Wojciech
 • Czermiński Michał
 • Ćwiklińska Barbara
 • Garbalska Maria
 • Jakubowska-Kusz Stanisława
 • Jaśkiewicz Marta
 • Kędzior Krystyna
 • Kucharska Irena
 • Kuszewska Elżbieta
 • Małczyńska Hanna
 • Misztal Stanisław
 • Modzelewska-Ekiert Jadwiga
 • Pietras Maria
 • Prystupa Marian
 • Rachwalska Wilhelmina
 • Sawicka Maria
 • Stankiewicz Marek

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
Monika Bojarska Łoś
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
Janusz Spustek