UCHWAŁA Nr 15/2014/7/R
Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
z dnia 5 lutego 2014 r.

 

w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji ds. Zmian Systemowych w Ochronie Zdrowia
Okręgowej Rady Lekarskiej w LublinieNa podstawie art. 25 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708 ze zm.) oraz w związku z uchwałą Nr 1/2014/7/R Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie powołania komisji problemowych oraz wyboru przewodniczących tych komisji na okres VII kadencji, uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Okręgowa Rada Lekarska w Lublinie zatwierdza skład członków Komisji ds. Zmian Systemowych w Ochronie Zdrowia, której przewodniczy kol. Anna Zmysłowska.

Członkowie:

 

 • Buk Leszek
 • Dobrzańska-Pielichowska Teresa
 • Dudko Ewa
 • Dura Maria
 • Gieryng Danuta
 • Jakubowicz Jerzy
 • Prażmo Wojciech
 • Pusiarska Renata
 • Stankiewicz Marek
 • Szafrańska -Kocuń Wioletta
 • Szendała Artur

 

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
Monika Bojarska Łoś
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
Janusz Spustek