Uchwała Nr 37/2014/7/R
Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
z dnia 4 czerwca 2014 r.

w sprawie uzupełnienia listy rekomendowanych kandydatów na lekarzy sądowych

 

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009r. Nr 219, poz. 1708 ze zm.) w związku z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2007r. o lekarzu sądowym (Dz. U. Z 2007r. Nr 123 poz. 849 ze zm.), uchwala się co następuje:

 

§ 1

  1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 500/2007/5/R Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie listy kandydatów na lekarzy sądowych dodaje się  lekarza Alberta Czajkę zgodnie z zestawieniem będącym załącznikiem do niniejszej uchwały.

  2. Przekazuje się Prezesowi Sądu Okręgowego w Lublinie listę rekomendowanych kandydatów na lekarzy sądowych w danym okręgu.

 

§ 2

        Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.