UCHWAŁA Nr 36/2014/7/R
Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
z dnia 4 czerwca 2014 r.

 w sprawie terminów posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej
w II połowie  2014 roku.

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 219, poz. 1708, z późń. zm.), uchwala się co następuje:

 

§ 1

Ustala się terminy posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w II połowie 2014 roku:
  • 10 września
  • 4 października
  • 5 listopada
  • 3 grudnia§ 2

Uchwała wchodzi z dniem jej podjęcia.Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
Monika Bojarska Łoś
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
Janusz Spustek