UCHWAŁA Nr 38/2014/7/R
Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
z dnia 4 czerwca 2014 r.


w sprawie uzupełnienia składu osobowego
Komisji Etyki
Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz.1708 ze zm.) oraz w związku z uchwałą Nr 1/2014/7/R Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie powołania komisji problemowej oraz wyboru przewodniaczących tych Komisji, uchwala się co następuje:
 

 

§1

W uchwale nr 8/2014/7/R Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Etyki uzupełnia się jej skład j.n.:

Witold Lesiuk

 

 

 

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
Monika Bojarska Łoś
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
Janusz Spustek