Stanowisko Nr 2/2015/7
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
z dnia 5 stycznia 2015 r.

w sprawie bieżącej sytuacji w ochronie zdrowia


Prezydium ORL w Lublinie jest głęboko zaniepokojone niekorzystną zmianą sytuacji w konflikcie między protestującymi lekarzami POZ a Ministrem Zdrowia. Każdy konflikt, a zwłaszcza jeżeli dotyczy zdrowia społeczeństwa, winien być rozwiązywany w drodze negocjacji.

Obarczamy Ministra Zdrowia odpowiedzialnością za:

-  doprowadzenie do nie podpisania umów POZ z NFZ i w konsekwencji zamknięcia znacznej ilości przychodni w kraju,

- wprowadzanie w błąd opinii społecznej poprzez podawanie niepełnych informacji w zakresie merytorycznych powodów konfliktu, co w konsekwencji kształtuje nieprawdziwe wrażenie , że otwarcie przychodni uzależnione jest tylko od woli lekarzy POZ,

- brak woli zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa poprzez przyjęcie konfrontacyjnego działania bez względu na jego skutki.

Nie do przyjęcia jest aby członek rządu zrywał rozmowy i w ten sposób przyczyniał się do destabilizacji w podstawowej ochronie zdrowia, a po stronie pacjentów do pogłębienia poczucia bezradności.

W związku z powyższym wzywamy do natychmiastowego wznowienia przez Ministra Zdrowia rozmów z lekarzami biorącymi udział w proteście i jak najszybszego zakończenia konfliktu. 

 

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
Monika Bojarska Łoś
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
Janusz Spustek