APEL 
 Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
z dnia 9 października 2015 r.
 

 

 

Okręgowa Rada Lekarska w Lublinie apeluje do Naczelnej Rady Lekarskiej o zmianę uchwały Nr 27/14/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 5 września 2014 r. w sprawie składki członkowskiej w zakresie rozszerzenia katalogu zwolnień z obowiązku opłacania lub obniżenia składki dot. lekarzy, którzy mieszkają oraz pracują za granicą i w związku z tym opłacają składki członkowskie na rzecz zagranicznych samorządów zawodowych.

 

Powyższy postulat uzasadniony jest nasilającym się w ostatnich miesiącach zjawiskiem zrzekania się polskiego prawa wykonywania zawodu przez lekarzy, którzy całą swoją aktywność zawodową przenieśli za granicę.
Wobec braku prawnych możliwości zawieszenia obowiązku opłacania składek członkowskich na rzecz polskiego samorządu lekarskiego bądź czasowego zwolnienia z tego obowiązku podejmują oni dość drastyczne, a jednocześnie niebezpieczne co do bliżej nieokreślonych skutków zawodowych, decyzje o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu. Działania te poprzedzone są zawsze ze strony tych lekarzy ogromnym niezrozumieniem regulacji prawnych zawartych w obowiązującej uchwale składkowej oraz szeregiem zarzutów dotyczących nieuzasadnionego, ich zdaniem, podwójnego oskładkowania z tytułu prawa wykonywania zawodu co jest w sprzeczności z ideą wspólnoty europejskiej, jej założeniami oraz tendencjami, które znalazły właściwy wymiar np. w zakresie zniesienia podwójnego opodatkowania dochodów z ich pracy.

 


 
 

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
Monika Bojarska Łoś
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
Janusz Spustek