UCHWAŁA Nr 69/2015/7/R
  Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
z dnia 9 października 2015 r.
 


 


w sprawie zmiany składu osobowego Komisji ds. Zmian Systemowych
w Ochronie Zdrowia
Okręgowej Rady Lekarskiej w LublinieNa podstawie art. 25 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2015r. nr 651 j.t. ze zm.) oraz w związku z uchwałą Nr 1/2014/7/R Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie powołania komisji problemowych oraz wyboru przewodniczących tych Komisji, uchwala się co następuje:
 

 

§1

W uchwale nr 15/2014/7/R Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji ds. Zmian Systemowych w Ochronie Zdrowia wykreśla się na wniosek z dnia 07.09.2015 r. ze składu Komisji kol. Jerzego Jakubowicza.§ 2

Pozostałe postanowienia uchwały nr 15/2014/7/R Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 5 lutego
2014r. pozostają bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
Monika Bojarska Łoś
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
Janusz Spustek