UCHWAŁA Nr 73/2015/7/R
  Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
z dnia 4 listopada 2015 r.
 


 

w sprawie zwołania XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej

 

Na podstawie art.23 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2015 poz. 651 j. t. z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1

Okręgowa Rada Lekarska zwołuje XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej w dniu 19 marca 2016r.. Miejsce obrad Centrum Konferencyjno-Wystawiennicze "ETIUDA" w Lublinie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    
 

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
Monika Bojarska Łoś
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
Janusz Spustek