UCHWAŁA Nr 8/2018/8/R
 Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
z dnia 9 maja 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Kształcenia Medycznego
Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie

 

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j.Dz. U. z 2018r.  poz. 168) oraz w związku z uchwałą Nr 5/2018/8/R Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji problemowych oraz wyboru przewodniczących tych komisji na okres VIII kadencji, uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Okręgowa Rada Lekarska w Lublinie zatwierdza skład członków Komisji Kształcenia Medycznego, której przewodniczy kol. Monika Bojarska-Łoś.

 

Członkowie: 

Ewa Tuszkiewicz – Misztal
Iwona Bartosiewicz
Piotr Barszczewski
Barbara Hasiec
Teresa Żukowska
Krzysztof Domański
Tomasz Masiak
Barbara Tymczyna-Borowicz
Ewa Dudko
Krzysztof Lewkowicz
Mirosław Misztal
Witold Iżowski

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
Monika Bojarska Łoś
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
Leszek Buk