UCHWAŁA Nr 9/2018/8/R
 Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
z dnia 9 maja 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Socjalno-Bytowej
Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie

 

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j.Dz. U. z 2018r.  poz. 168) oraz w związku z uchwałą Nr 5/2018/8/R Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji problemowych oraz wyboru przewodniczących tych komisji na okres VIII kadencji, uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Okręgowa Rada Lekarska w Lublinie zatwierdza skład członków Komisji Socjalno-Bytowej, której przewodniczy kol. Janusz Spustek.

 

Członkowie: 

Piotr Barszczewski 
Maria Dura 
Ryszard Gaworecki 
Jan Hałabuda 
Witold Iżowski 
Jan Jabłoński 
Jakub Kosikowski 
Elżbieta Kuszewska 
Bartosz Zygo 
Władysława Bąk-Kusiej 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
Monika Bojarska Łoś
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
Leszek Buk