UCHWAŁA Nr 10/2018/8/R
 Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
z dnia 9 maja 2018 r.
 
w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Etyki
Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie

 

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j.Dz. U. z 2018r.  poz. 168) oraz w związku z uchwałą Nr 5/2018/8/R Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji problemowych oraz wyboru przewodniczących tych komisji na okres VIII kadencji, uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1

 

Okręgowa Rada Lekarska w Lublinie zatwierdza skład członków Komisji Etyki, której przewodniczy kol. Ewa Tuszkiewicz-Misztal.

 

Członkowie:

Andrzej Barszczewski
Franciszka Barwińska – Altmajer
Monika Bojarska – Łoś
Janusz Dubejko
Dariusz Hankiewicz
Witold Lesiuk
Dariusz Malicki
Grażyna Pozichowska
Maria Ryss
Ewa Winiarska – Góra
Ewa Wolańska – Klimkiewicz
Marek Sobieraj
Teresa Żukowska

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
Monika Bojarska Łoś
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
Leszek Buk