UCHWAŁA Nr 11/2018/8/R
 Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
z dnia 9 maja 2018 r.

 

w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji ds. Konkursów
Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie

 

 

 

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2018r.  poz. 168) oraz w związku z uchwałą Nr 5/2018/8/R Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji problemowych oraz wyboru przewodniczących tych komisji na okres VIII kadencji, uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Okręgowa Rada Lekarska w Lublinie zatwierdza skład członków Komisji ds. Konkursów, której przewodniczy kol. Marek Kos.

 

Członkowie: 

Andrzej Barszczewski
Antoni Danilczuk
Jan Hałabuda
Tomasz Josse
Anna Lewandowska
Krzysztof Lewkowicz
Maria Migielska – Wołyniec
Wojciech Prażmo
Janusz Sidor
Marian Prystupa
Andrzej Ciołko

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
Monika Bojarska Łoś
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
Leszek Buk