UCHWAŁA Nr 13/2018/8/R
Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
z dnia 9 maja 2018 r.

 

w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Stomatologicznej 
Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie

 

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j.Dz. U. z 2018r.  poz. 168) oraz w związku z uchwałą Nr 5/2018/8/R Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji problemowych oraz wyboru przewodniczących tych komisji na okres VIII kadencji, uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Okręgowa Rada Lekarska w Lublinie zatwierdza skład członków Komisji Stomatologicznej, której przewodniczy kol. Jacek Szkutnik.

 

Członkowie:

Zastawna – Wereszczyńska Bożena
Barański Jacek
Lewandowski Marek
Ladwiniec Marlena
Kleinrok Janusz
Marcyniuk Danuta
Lewkowicz Patrycja
Samborski Dariusz
Wysokińska – Miszczuk Joanna
Barwińska – Altmajer Franciszka
Marzec Katarzyna
Niderla Alicja
Lewkowicz Krzysztof
Kornet Elżbieta
Sieczkarek Jarosław
Surdyka Agnieszka
Flis Zbigniew

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
Monika Bojarska Łoś
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
Leszek Buk