UCHWAŁA Nr 14/2018/8/R
Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
z dnia 9 maja 2018 r.

 

w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji ds. Lekarzy Seniorów
Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie

 

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j.Dz. U. z 2018r.  poz. 168) oraz w związku z uchwałą Nr 5/2018/8/R Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji problemowych oraz wyboru przewodniczących tych komisji na okres VIII kadencji, uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Okręgowa Rada Lekarska w Lublinie zatwierdza skład członków Komisji ds. Lekarzy Seniorów, której przewodniczy kol. Marek Stankiewicz.

 

Członkowie:

Elżbieta Kuszewska
Jan Jabłoński
Elżbieta Soboń
Barbara Ćwiklińska
Stanisława Jakubowska-Kusz
Maria Pietras
Elżbieta Brudt – Kałakucka
Maria Garbalska
Jadwiga Modzelewska- Ekiert
Janina Szulakowska- Gieroba
Marian Prystupa

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
Monika Bojarska Łoś
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
Leszek Buk