UCHWAŁA Nr 15/2018/8/R
 Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
z dnia 9 maja 2018 r.

 

w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Rekreacji i Sportu
Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie

 

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j.Dz. U. z 2018r.  poz. 168) oraz w związku z uchwałą Nr 5/2018/8/R Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji problemowych oraz wyboru przewodniczących tych komisji na okres VIII kadencji, uchwala się, co następuje:

§ 1

 

Okręgowa Rada Lekarska w Lublinie zatwierdza skład członków Komisji Rekreacji i Sportu, której przewodniczy kol. Grzegorz Pietras.

 

Członkowie:

 

Beata Bilińska
Ewa Choduń
Magdalena Daniłko
Jacek Gołacki
Henryk Korona
Michał Mamla
Krzysztof Matras
Katarzyna Marzec
Andrzej Semczuk
Grażyna Wasilczyk
Marek Zieliński
Marek Mazurek

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
Monika Bojarska Łoś
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
Leszek Buk