UCHWAŁA Nr 17/2018/8/R
 Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
z dnia 9 maja 2018 r.


w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Młodych Lekarzy
Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie

 

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j.Dz. U. z 2018r.  poz. 168) oraz w związku z uchwałą Nr 5/2018/8/R Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji problemowych oraz wyboru przewodniczących tych komisji na okres VIII kadencji, uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Okręgowa Rada Lekarska w Lublinie zatwierdza skład członków Komisji Młodych Lekarzy, której przewodniczy kol. Jakub Kosikowski.

 

Członkowie:

Krzysztof Domański
Michał Mamla
Tomasz Masiak
Karolina Kuśmierz
Piotr Denysiuk
Bartosz Zygo
Anna Rolska
Piotr Barszczewski
Michał Konopelko
Olga Psujek
Magdalena Igras
Aneta Szafraniec
Khaled Salameh
Dominik Porada
Małgorzata Borowiec-Bar

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
Monika Bojarska Łoś
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
Leszek Buk