UCHWAŁA Nr 18/2018/8/R
Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
z dnia 9 maja 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji ds. Lecznictwa Otwartego
Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie

 

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j.Dz. U. z 2018r.  poz. 168) oraz w związku z uchwałą Nr 5/2018/8/R Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji problemowych oraz wyboru przewodniczących tych komisji na okres VIII kadencji, uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Okręgowa Rada Lekarska w Lublinie zatwierdza skład członków Komisji ds. Lecznictwa Otwartego, której przewodniczy kol. Teresa Dobrzańska-Pielichowska.

 

Członkowie:

Marek Bukowski
Wioletta Szafrańska-Kocuń
Ewa Dudko
Małgorzata Stokowska-Wojda
Iwona Bartosiewicz
Iwona Czajka
Władysława Bąk-Kusiej
Maria Ryss
Grażyna Wasilczyk
Andrzej Ciołko
Maria Dura
Bartosz Zygo
Ewa Choduń 

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
Monika Bojarska Łoś
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
Leszek Buk