UCHWAŁA Nr 47/2018/8/R
 Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
z dnia 7 listopada 2018 r.

 

w sprawie terminów posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
w  I połowie 2019 roku

 

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (j.t.Dz.U. z 2018 poz. 168 ze. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1

 

Ustala się terminy posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w I połowie 2019 roku:

 

  •    9 stycznia
  •    6 lutego
  •    6 marca
  •    3 kwietnia
  •    8 maja 
  •    5 czerwca

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
Monika Bojarska Łoś
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
Leszek Buk