UCHWAŁA Nr 591/2005/4/R
Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
z dnia 19 października 2005 r.

w sprawie przyznania Dyplomu Laur Medyczny


Na podstawie Art. 25 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 30 poz. 158 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr 101/2001/III Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 19.09.2001 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu honorowania Dyplomem Laur Medyczny, uchwala się co następuje:

§1
Okręgowa Rada Lekarska przyznaje Dyplom Laur Medyczny następującym osobom:

1. Urszula Mróz - Gorgol

2. Stanisław Zadura

3. Ludwik Kotliński

4. Wiesław Koryciński

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
lek. Anna Zmysłowska
Przewodniczący
Okręgowej Rady Lekarskiej
lek. Andrzej Ciołko