UCHWAŁA Nr 40/2003/4/R
Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
z dnia 23 maja 2003 r.

w sprawie zatwierdzenia wniosku Prezydium ORL o powołanie członka Rady Społecznej Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia


Na podstawie Art. 25 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 30 poz. 458 z późniejszymi zmianami) oraz art. 46 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz.U. Nr 45 poz. 391 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:

§1
Okręgowa Rada Lekarska zatwierdza wniosek Prezydium ORL z dnia 17.04.2003 r. w sprawie powołania na członka Rady Społecznej Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Lublinie kol. Andrzeja Ciołko.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

/podpisy/