UCHWAŁA Nr 48/2004/4/R
Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
z dnia 18 lutego 2004

w sprawie zwołania XX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Lublinie


Na podstawie Art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 30 poz. 158 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:

§1
Okręgowa Rada Lekarska zwołuje XX Okręgowy Zjazd Lekarzy w Lublinie w dniu 20 marca 2004 r. o godz. 10:00 w Auli Auditorium Maximum Akademii Medycznej w Lublinie, Al. Racławickie 1.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

/podpisy/