UCHWAŁA Nr 142/2022/8/R
Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
z dnia 9 lutego 2022 r.

w sprawie przyznania Dyplomu Laur MedycznyNa podstawie Art. 25 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 o izbach lekarskich (t.j. Dz.U.2021 poz.1342) i art. 14 hb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) oraz uchwały Nr 101/2001/III Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 19.09.2001 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu honorowania Dyplomem Laur Medyczny, uchwala się co następuje:

§1

Okręgowa Rada Lekarska przyznaje Dyplom Laur Medyczny lek. Radosławowi Skibie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
Monika Bojarska Łoś
Wiceprezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
Grzegorz Pietras