UCHWAŁA Nr 52/2004/4/R
Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
z dnia 18 lutego 2004 r.

w sprawie zatwierdzenia decyzji Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej dotyczącej wyboru oferty firmy ubezpieczeniowej Filar S.A.


Na podstawie Art. 25 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 30 poz. 158 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:

§1
Okręgowa Rada Lekarska zatwierdza decyzję Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w sprawie wyboru firmy ubezpieczeniowej Filar S.A., w której ubezpieczono członków Lubelskiej Izby Lekarskiej od odpowiedzialności cywilnej w roku 2004.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

/podpisy/