UCHWAŁA Nr 7/2022/9/ORL
Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
z dnia 18 maja 2022 r.

 


w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Kształcenia Medycznego
Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie

 

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. 2021, poz.1342 z późn.zm.) oraz w związku z uchwałą Nr 3/2022/9/ORL Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji problemowych oraz wyboru przewodniczących tych komisji na okres IX kadencji uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Okręgowa Rada Lekarska w Lublinie zatwierdza skład członków Komisji Kształcenia Medycznego, której przewodniczy kol. Monika Bojarska-Łoś.

Członkowie:
Ewa Tuszkiewicz-Misztal
Ewa Dudko
Krzysztof Lewkowicz
Marta Węgrzyn-Bąk
Renata Zwolak
Andrzej Kleinrok
Tomasz Pękalski
Karolina Kuśmierz
Iwona Bartosiewicz
Barbara Hasiec
Tomasz Klecha
Anna Lewandowska
Marek Lewandowski
Tomasz Masiak
Daniel Burdzy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
Jacek Szkutnik
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
Leszek Buk