UCHWAŁA Nr 9/2022/9/ORL
Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
z dnia 18 maja 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Etyki
Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie

 

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j.Dz.U. 2021, poz.1342 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Nr 3/2022/9/ORL Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji problemowych oraz wyboru przewodniczących tych komisji na okres IX kadencji uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Okręgowa Rada Lekarska w Lublinie zatwierdza skład członków Komisji Etyki, której przewodniczy kol. Janusz Dubejko.

 

Członkowie:
Monika Bojarska-Łoś
Ewa Tuszkiewicz-Misztal
Andrzej Barszczewski
Ewa Wolańska-Klimkiewicz
Dariusz Hankiewicz
Franciszka Barwińska-Altmajer
Maria Ryss
Karolina Kuśmierz
Barbara Barszczewska
Grażyna Wankiewicz-Jędrzejkiewicz
Dariusz Malicki
Ewa Winiarska-Góra.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
Jacek Szkutnik
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
Leszek Buk