UCHWAŁA Nr 15/2022/9/ORL
Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
z dnia 18 maja 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Kultury
Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie

 

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j.Dz.U. 2021, poz.1342 z późn.zm.) oraz w związku z uchwałą Nr 3/2022/9/ORL Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji problemowych oraz wyboru przewodniczących tych komisji na okres IX kadencji uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Okręgowa Rada Lekarska w Lublinie zatwierdza skład członków Komisji Kultury, której przewodniczy kol. Dariusz Hankiewicz.

 

Członkowie:
Stanisława Jakubowska-Kusz
Elżbieta Kuszewska
Jacek Szkutnik
Grażyna Wasilczyk
Iwona Czajka
Anna Serafinowicz-Kuszneruk
Krzysztof Wałecki
Janusz Jendrej
Krzysztof Sak
Joanna Szewczuk
Hanna Lekan
Małgorzata Bochenko
Danuta Zawistowska
Teresa Żukowska
Jerzy Bednarski.

 § 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
Jacek Szkutnik
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
Leszek Buk