UCHWAŁA Nr 17/2022/9/ORL
Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
z dnia 18 maja 2022 r.

 

w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji ds. Lecznictwa Otwartego
Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie

 

 

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j.Dz.U. 2021, poz.1342 z późn.zm.) oraz w związku z uchwałą Nr 3/2022/9/ORL Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji problemowych oraz wyboru przewodniczących tych komisji na okres IX kadencji uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Okręgowa Rada Lekarska w Lublinie zatwierdza skład członków Komisji ds.Lecznictwa Otwartego, której przewodniczy kol. Wioletta Szafrańska-Kocuń.

 

Członkowie:
Władysława Bąk-Kusiej
Maria Ryss
Krzysztof Jankowski
Ewa Dudko
Stanisław Misztal
Grażyna Wasilczyk
Ewa Choduń
Iwona Bartosiewicz
Jerzy Kalinowski
Marek Bukowski
Leszek Warsz
Iwona Czajka
Teresa Dobrzańska-Pielichowska.

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
Jacek Szkutnik
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
Leszek Buk