UCHWAŁA Nr 512/2008/5/R
Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
z dnia 17 grudnia 2008 r.

w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego XXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Lublinie


Na podstawie Art. 25 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 30 poz 158 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:

§1
Okręgowa Rada Lekarska powołuje Komitet Organizacyjny XXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Lublinie w składzie:
Przewodniczący:
dr Janusz Spustek

Członkowie:
dr Anna Zmysłowska
dr Jerzy Mazur
dr Maria Dura
dr Franciszka Barwińska-Altmajer
dr Andrzej Ciołko


§2
Do zadań Komitetu Organizacyjnego w szczególności należy:
1. Przygotowanie zakresu (wykazu) materiałów na Zjazd.
2. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem przygotowań do Zjazdu.
3. Gospodarowanie funduszem przeznaczonym na organizację Zjazdu.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
lek. Maria Dura
Przewodniczący
Okręgowej Rady Lekarskiej
lek. Andrzej Ciołko