UCHWAŁA Nr 94/2010/6/R
Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
z dnia 20 stycznia 2010 r.

w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego XXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej w Lublinie


Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708), uchwala się co następuje:

§ 1
Okręgowa Rada Lekarska powołuje Komitet Organizacyjny XXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej w Lublinie w składzie:

Przewodniczący: kol. Janusz Spustek
Członkowie: kol. Andrzej Ciołko
                    kol. Andrzej Nowiński
                    kol. Franciszka Barwińska - Altmajer

§ 2
Do zadań Komitetu Organizacyjnego XXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej w Lublinie należy:
1. Przygotowanie zakresu (wykazu) materiałów na Zjazd
2. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem przygotowań do Zjazdu
3. Gospodarowanie funduszem przeznaczonym na organizację Zjazdu

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
lek. Maria Dura
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
lek. Janusz Spustek