UCHWAŁA Nr 95/2010/6/R
Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
z dnia 20 stycznia 2010 r.

w sprawie powołania Komisji Programowej XXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej w Lublinie


Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708), uchwala się co następuje:

§ 1
Okręgowa Rada Lekarska powołuje Komisję Programową XXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej w Lublinie w składzie:

Przewodniczący:  kol. Barbara Hasiec

Członkowie:        kol. Agnieszka Winiarska
                           kol. Czekajska - Chehab
                           kol. Janusz Dubejko
                           kol. Marian Wróblewski


§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
lek. Maria Dura
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
lek. Janusz Spustek