UCHWAŁA Nr 145/2010/6/R
Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
z dnia 17 lutego 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Kształcenia Medycznego Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie


Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708) oraz w związku z uchwałą Nr 98/2010/6/R Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie powołania Komisji problemowych oraz wyboru Przewodniczących tych Komisji, uchwala się co następuje:

§ 1
Okręgowa Rada Lekarska w Lublinie zatwierdza skład członków Komisji Kształcenia Medycznego, której przewodniczy kol. Monika Bojarska-Łoś
Członkowie:
Teresa Bachanek
Jarosław Bakiera
Paweł Chwaluk
Wiesław Cygan
Ewa Dudko
Dariusz Dębicki
Janina Kalenik
Andrzej Kleinrok
Beata Kulik-Rechberger
Krzysztof Lewkowicz
Lidia Tomasiewicz
Ewa Tuszkiewicz-Misztal

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
lek. Maria Dura
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
lek. Janusz Spustek