UCHWAŁA Nr 146/2010/6/R
Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
z dnia 17 lutego 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Socjalno - Bytowej Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie


Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708) oraz w związku z uchwałą Nr 98/2010/6/R Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie powołania Komisji problemowych oraz wyboru Przewodniczących tych Komisji, uchwala się co następuje:

§ 1
Okręgowa Rada Lekarska w Lublinie zatwierdza skład członków Komisji Socjalno - Bytowej, której przewodniczy kol. Marek Kos
Członkowie:
Andrzej Barszczewski
Leszek Buk
Maria Dura
Andrzej Ciołko
Jerzy Jakubowicz
Maria Jakubowska
Elżbieta Kuszewska
Stanisława Jakubowska-Kusz
Anna Lewandowska
Małgorzata Łukowska
Ryszard Gaworecki
Dariusz Dębicki
Henryk Korona
Mirosław Ścibor
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
lek. Maria Dura
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
lek. Janusz Spustek