UCHWAŁA Nr 150/2010/6/R
Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
z dnia 17 lutego 2010 r.


w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Stomatologicznej Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708) oraz w związku z uchwałą Nr 98/2010/6/R Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie powołania Komisji problemowych oraz wyboru Przewodniczących tych Komisji, uchwala się co następuje:


§ 1

Okręgowa Rada Lekarska w Lublinie zatwierdza skład członków Komisji Stomatologicznej, której przewodniczy kol. Remigiusz Caban

Członkowie:
Teresa Bachanek
Franciszka Barwińska-Altmajer
Danuta Buchlińska
Maria Garbalska
Janusz Kleinrok
Agata Kozłowska
Witold Kuroczko
Zbigniew Lipko
Danuta Marcyniuk
Marian Matuszkiewicz
Anna Rychter-Trochimiuk
Krzysztof Sak
Marek Szadurski
Jacek Szkutnik
Elżbieta Trzeciak-Olesiejuk
Marian Wróblewski
Bożena Zastawna-Wreszczyńska

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
lek. Maria Dura
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
lek. Janusz Spustek