UCHWAŁA Nr 151/2010/6/R
Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
z dnia 17 lutego 2010 r.

 


w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie


Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708) oraz w związku z uchwałą Nr 98/2010/6/R Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie powołania Komisji problemowych oraz wyboru Przewodniczących tych Komisji, uchwala się co następuje:


§ 1

Okręgowa Rada Lekarska w Lublinie zatwierdza skład członków Komisji ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów, której przewodniczy kol. Andrzej Nowiński

Członkowie:
Danuta Buchlińska
Hanna Chrząstek-Spruch
Wojciech Citkowski
Michał Czermiński
Barbara Ćwiklińska
Stanisław Dzierżak
Maria Garbalska
Hanna Gołygowska-Małczyńska
Maria Jakubowska
Stanisława Jakubowska-Kusz
Krystyna Kędzior
Elżbieta Kuszewska
Jadwiga Modzelewska-Ekiert
Daniela Nadulska
Grzegorz Pietras
Maria Pietras
Maria Sawicka
Stanisław Zderkiewicz

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
lek. Maria Dura
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
lek. Janusz Spustek