UCHWAŁA Nr 152/2010/6/R
Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
z dnia 17 lutego 2010 r.


w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Rekreacji i Sportu Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie


Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708) oraz w związku z uchwałą Nr 98/2010/6/R Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie powołania Komisji problemowych oraz wyboru Przewodniczących tych Komisji, uchwala się co następuje:


§ 1

Okręgowa Rada Lekarska w Lublinie zatwierdza skład członków Komisji Rekreacji i Sportu, której przewodniczy kol. Edward Woliński

Członkowie:
Jerzy Pluta
Tomasz Lubek
Krzysztof Matras
Ryszard Siwek
Andrzej Chrościcki
Piotr Kozar
Artur Czekierdowski
Tomasz Pękalski
Andrzej Semczuk
Arnold Król
Agnieszka Winiarska
Zbigniew Hupert
Jerzy Jakubowicz
Piotr Majcher
Piotr Rudnik
Jarosław Cybulski
Paweł Dubiel
Tomasz Rechberger
Piotr Stachurski
Grażyna Wasilczyk

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
lek. Maria Dura
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
lek. Janusz Spustek