UCHWAŁA Nr 154/2010/6/R
Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
z dnia 17 lutego 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji ds. Młodych Lekarzy Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708) oraz w związku z uchwałą Nr 98/2010/6/R Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie powołania Komisji problemowych oraz wyboru Przewodniczących tych Komisji, uchwala się co następuje:


§ 1

Okręgowa Rada Lekarska w Lublinie zatwierdza skład członków Komisji ds. Młodych Lekarzy, której przewodniczy kol. Krzysztof Lewkowicz

Członkowie:
Michał Bąk
Magdalena Stachura
Marcin Cabaj
Paweł Dubiel
Michał Kwiatkowski
Kamil Muc
Andrzej Prystupa

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
lek. Maria Dura
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
lek. Janusz Spustek