Prawo stanowione przez Izbę

2002-01-16 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 8/2002/4/R w sprawie zatwierdzenia składu osobowego i regulaminu Komisji Kształcenia Medycznego ORL
Uchwała nr 9/2002/4/R w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Socjalno-Bytowej Okręgowej Rady Lekarskiej
Uchwała nr 10/2002/4/R w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Etyki Okręgowej Rady Lekarskiej
Uchwała nr 11/2002/4/R w sprawie zatwierdzenia składu osobowego i regulaminu Komisji ds. Konkursów Okręgowej Rady Lekarskiej
Uchwała nr 12/2002/4/R w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji ds. Wykonywania Zawodu Okręgowej Rady Lekarskiej
Uchwała nr 13/2002/4/R w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Stomatologicznej Okręgowej Rady Lekarskiej
Uchwała nr 14/2002/4/R w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Emerytów i Rencistów Okręgowej Rady Lekarskiej
Uchwała nr 15/2002/4/R w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Rekreacji i Sportu Okręgowej Rady Lekarskiej
Uchwała nr 16/2002/4/R w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji ds. POZ Okręgowej Rady Lekarskiej
Uchwała nr 17/2002/4/R w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Bioetycznej Okręgowej Rady Lekarskiej
Uchwała nr 18/2002/4/R w sprawie zwołania XVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Uchwała nr 19/2002/4/R w sprawie powołania Komisji Programowej XVIII OZL
Uchwała nr 20/2002/4/R w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego XVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Lublinie
Uchwała nr 21/2002/4/R w sprawie zezwolenia na prowadzenie kształcenia podyplomowego lekarzy stażystów przez osoby fizyczne
Uchwała nr 22/2002/4/R w sprawie przyznania lek. Janowi Zińko Dyplomu Laur Medyczny