Prawo stanowione przez Izbę

2002-02-20 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 23/2002/4/R w sprawie uchylenia uchwały Nr 3/2001/IV Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie