Prawo stanowione przez Izbę

2002-09-18 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 30/2002/4/R w sprawie uchylenia uchwały Nr 21/IV/2002 ORL w Lublinie z dnia 16 stycznia 2002 r.