Prawo stanowione przez Izbę

2003-03-12 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 37/2003/4/R zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Bioetycznej Okręgowej Rady Lekarskiej