Prawo stanowione przez Izbę

2003-09-24 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 42/2003/4/R w sprawie zmiany regulaminu Komisji Bioetycznej Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
Uchwała nr 43/2003/4/R w sprawie zmiany uchwały Nr 74/2000/III ORL z dnia 17.05.2000 r. w sprawie finansowania działalności Komisji Bioetycznej...
Uchwała nr 44/2003/4/R w sprawie uchylenia zawieszenia prawa wykonywania zawodu
Uchwała nr 46/2003/4/R w sprawie przyznania Dyplomu Laur Medyczny